Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Okulistyczne preparaty antyoksydacyjne: przegląd i uzasadnienie ich stosowania w AMD

prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest przyczyną poważnych zaburzeń widzenia u osób starszych. Schorzenie może przebiegać w dwóch postaciach: suchej (zanikowej) i mokrej (neowaskularnej). Postać suchą diagnozuje się w 85% przypadków AMD; postać neowaskularna, choć występuje rzadziej, ma gwałtowny przebieg i częściej doprowadza do znacznych ubytków widzenia centralnego, ze ślepotą włącznie.
Patogeneza schorzenia nie jest do końca poznana. Pierwotnym źródłem patologii jest niewydolność metaboliczna komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), co skutkuje początkowo dysfunkcją i kumulacją ziaren lipofuscyny, a następnie degeneracją RPE i wtórnie fotoreceptorów.
Składnikami lipofuscyny są retinoidy cyklu wzrokowego i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT). Te pierwsze mogą tworzyć fotocytotoksyczne bis-retinoidy – generatory wolnych rodników tlenowych, natomiast WNKT w obecności tlenu ulegają peroksydacji i fragmentacji do form wysoce reaktywnych. Tworzone fragmenty WNKT mogą także przyłączać cząsteczki białka, tworząc immunogenne addukty.
Zjawiskom tym towarzyszy stres oksydacyjny, którego skutki są w warunkach fizjologii skutecznie neutralizowane przez siatkówkowe systemy antyoksydacyjne: enzymatyczne i nieenzymatyczne, pochodzenia endogennego i egzogennego. W obrębie systemu nieenzymatycznego szczególną rolę odgrywają ksantofile (luteina, zeaksantyna), witaminy C i E oraz inne, których ilość w tkankach oka obniża się wraz z wiekiem, stwarzając zagrożenie rozwoju patologii AMD.
W powstrzymaniu propagacji niezbuforowanego stresu oksydacyjnego istotną rolę odgrywa odpowiednia dieta, bogata w różne antyoksydanty, oraz suplementowanie preparatami zawierającymi odpowiednie ksantofile, witaminy i inne mikroelementy.
W pracy przedstawiono listę dostępnych na krajowym rynku tzw. okulistycznych preparatów antyoksydacyjnych (OPA) wraz z zawartością substancji czynnych. Omówiono najważniejsze składniki, podkreślając ich zalety i wady w kontekście zastosowania w profilaktyce AMD.

Słowa kluczowe: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, stres oksydacyjny, kwasy tłuszczowe omega-3, karotenoidy, siatkówkowe systemy antyoksydacyjne, profilaktyka, preparaty antyoksydacyjne.
Pobierz pdf:
POWRÓT