Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie mitomycyny C w chirurgii refrakcyjnej
dr n. med. Artur Pasternak, lek. med. Katarzyna Jackiewicz, mgr Anita Pasternak

Streszczenie
Zabiegi refrakcyjne cieszą się coraz większą popularnością. Jednym z efektów niepożądanych fotokeratektomii refrakcyjnej jest przymglenie rogówki (haze), powstające w miejscu fotoablacji. Jest ono efektem patologicznego procesu gojenia rogówki, któremu towarzyszyć może podnabłonkowe włóknienie i hiperplazja nabłonka. Przymglenie rogówki prowadzi do spadku ostrości wzroku i poczucia kontrastu. Może ono występować we wczesnym (1–3 miesięcy) lub późnym (4–12 miesięcy) okresie pooperacyjnym. Przymglenie rogówki zbudowane jest z: kolagenu typu III, IV i VII, fibronektyny, lamininy, tenascyny, proteoglikanów oraz nieprawidłowych keratocytów. Poszukiwane są różne substancje mające zapobiec powstawaniu haze.
Mitomycyna C jest lekiem stosowanym w onkologii (w leczeniu nowotworów sutka, przełyku, płuc, żołądka, trzustki i pęcherza moczowego). Mitomycyna C, w okulistyce stosowana głównie po operacjach skrzydlika i w operacjach przeciwjaskrowych, znalazła również zastosowanie w chirurgii refrakcyjnej. Może być ona skutecznym i bezpiecznym lekiem zapobiegającym powstawaniu przymglenia rogówki po operacjach refrakcyjnych. Nie obserwowano ubocznych działań po zastosowaniu mitomycyny C w chirurgii refrakcyjnej.
W niniejszej pracy autorzy, na podstawie doniesień literaturowych, przedstawiają aktualne możliwości zastosowania mitomycyny C w chirurgii refrakcyjnej.

Słowa kluczowe: Mitomycyna C, przymglenie rogówki, chirurgia refrakcyjna, fotokeratektomia refrakcyjna.
Pobierz pdf:
POWRÓT