Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Hipoplazja dołka w obrazie SOCT w przebiegu wrodzonej rodzinnej beztęczówkowości

lek. med. Agata Zakrzewska

Streszczenie
Celem pracy jest prezentacja trzech przypadków niedorozwoju dołka związanego z beztęczówkowością i ocena przydatności spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SOCT) w rozpoznawaniu tej nieprawidłowości.
Wrodzona beztęczówkowość to rzadkie, obustronne schorzenie związane z nieprawidłowym rozwojem neuroektodermy, a jego przyczyną jest mutacja w obrębie genu PAX6. W większości przypadków beztęczówkowość współistnieje z innymi okulistycznymi manifestacjami, takimi jak: zaćma, jaskra, zmiany rogówkowe, niedorozwój nerwu wzrokowego czy niedorozwój dołka.
Prezentacja dotyczy trzech pacjentów z wrodzoną beztęczówkowością: młodego mężczyzny oraz jego dwóch synów. Wszyscy oni charakteryzują się brakiem lub prawie całkowitym brakiem tęczówki, obecnością zaćmy (w chwili obecnej lub w przeszłości) oraz brakiem centralnego refleksu z plamki. W obrazie SOCT plamki obserwujemy brak fizjologicznego zagłębienia oraz obecność warstw wewnętrznych siatkówki w dołku, co upodabnia siatkówkę centralną do siatkówki pozadołkowej. Jest to obraz charakterystyczny dla niedorozwoju dołka.
Spektralna optyczna koherentna tomografia pozwala na szczegółową ocenę budowy warstwowej dołka oraz jego okolicy i jest metodą, która może być przydatna w ocenie przyczyn osłabienia ostrości wzroku w przypadku beztęczówkowości.

Słowa kluczowe: Beztęczówkowość, hipoplazja dołka, spektralna optyczna koherentna tomografia.
Pobierz pdf:
POWRÓT