Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii Visante w ocenie przedniego odcinka gałki ocznej w diagnostyce jaskry młodzieńczej

dr n. med. Ewa Pieczara, dr n. med. Łukasz Drzyzga, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, dr n. med. Erita Filipek, dr n. med. Lidia Nawrocka, lek. med. Magdalena Smużyńska

Streszczenie
Pierwotna jaskra młodzieńcza (primary juvenile glaucoma – PJG), wg terminologii Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (European Glaucoma Society – EGS) z 2008 roku, występuje w wieku
od 10. do 35. roku życia. Objawy mogą być niecharakterystyczne, co utrudnia rozpoznanie. Szczególne trudności stwarza diagnostyka jaskry młodzieńczej w krótkowzroczności.
Celem pracy jest omówienie zastosowania optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego AS-OCT do diagnostyki jaskry młodzieńczej.
W badaniu AS-OCT możemy ocenić następujące parametry komory przedniej:
• centralną grubość rogówki [μm] (central corneal thickness – CCT);
• pachymetryczną mapę rogówki (pachymetry map report);
• głębokość komory przedniej [mm] (anterior chamber depth – ACD);
• szerokość kąta tęczówkowo-rogówkowego [°] (iridocorneal angle width – ICA) zarówno od strony nosowej, jak i skroniowej (nasal, temporal);
• szerokość otwarcia kąta [μm] (angle opening distance at 500 μm – AOD500);
• powierzchnię obszaru beleczkowo-tęczówkowego [mm2] (trabecular- iris space area – TISA500);
• powierzchnię zachyłka kąta [mm2] (angle recess area at 500 μm – ARA500).
W pracy przedstawiono obrazowanie struktur przedniego odcinka gałki ocznej AS-OCT, uzupełnione o gonioskopię, u 17-letniej pacjentki z podejrzeniem jaskry młodzieńczej.
Optyczna koherentna tomografia odcinka przedniego AS-OCT stanowi, obok tradycyjnych metod, cenne uzupełnienie diagnostyki jaskry młodzieńczej. Badanie pozwala na obrazowanie i pomiary parametrów komory przedniej, ocenę centralnej grubości rogówki i głębokości komory przedniej, pomiary kąta tęczówkowo-rogówkowego. Jest metodą bezdotykową, co u dzieci ma szczególne znaczenie. Dodatkowo powtarzalność badań pozwala na ocenę stopnia progresji jaskry młodzieńczej.

Słowa kluczowe: Jaskra młodzieńcza, optyczna koherentna tomografia odcinka przedniego, gonioskopia, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT