Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Centralne surowicze odwarstwienie siatkówki związane z dołkiem rozwojowym tarczy nerwu wzrokowego – opis przypadku

lek. med. Karolina Żaczek-Zakrzewska, lek. med. Magdalena Smużyńska,
prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Streszczenie
Celem pracy jest opis przypadku oraz przedstawienie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych surowiczej makulopatii związanej z dołkiem rozwojowym tarczy nerwu wzrokowego.
Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego jest rzadką anomalią, związaną z niecałkowitym zamknięciem szczeliny płodowej. W oczach z opisywaną anomalią może dojść do obniżenia ostrości wzroku na skutek surowiczego odwarstwienia siatkówki centralnej i powikłań, takich jak torbielowate zwyrodnienie siatkówki i otwór w plamce.
Na oddział okulistyczny przyjęto pacjenta zgłaszającego pogarszanie się ostrości wzroku od dwóch tygodni i postrzeganie plamy przed okiem prawym. Wykonano rozszerzone badanie okulistyczne, badanie pola widzenia, badanie angiograficzne dna oczu z użyciem fluoresceiny oraz optyczną koherentną tomografię (OCT) siatkówek centralnych i tarcz nerwów wzrokowych obu oczu. Rozpoznano dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego prawego z towarzyszącym surowiczym odwarstwieniem siatkówki centralnej.
Po dwóch tygodniach leczenia zachowawczego nie uzyskano poprawy. Ze względu na duży obszar i znacznego stopnia uniesienie odwarstwionej siatkówki, pacjenta skierowano do zabiegu witrektomii.
Wśród metod terapeutycznych, oprócz zalecanego pacjentowi spoczynkowego trybu życia, stosuje się fotokoagulację okołotarczową laserem kryptonowym lub argonowym oraz witrektomię przez pars plana, połączoną z okołotarczową endofotokoagulacją 360°.

Słowa kluczowe: Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego, surowicze odwarstwienie siatkówki centralnej, surowicza makulopatia.
Pobierz pdf:
POWRÓT