Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Pourazowy krwotok podsiatkówkowy w plamce; strategia leczenia – opis przypadku

lek. med. Iwona Helemejko, lek. med. Ewa Migdał, lek. med. Anna Karasińska,
dr n. med. Małgorzata Mulak, prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie
Tępe urazy gałki ocznej, ze względu na swą specyfikę, mogą powodować uszkodzenia narządu wzroku o różnorakim charakterze. Krwotoki siatkówkowe w obszarze centralnego widzenia, a więc obszarze plamkowym, zagrażają nieodwracalną utratą wzroku. Krwotok podsiatkówkowy, gdy pojawia się w plamce, świadczyć może o neowaskularyzacji podsiatkówkowej, urazie, gwałtownym manewrze Valsalvy, a niekiedy, choć rzadko, ma charakter idiopatyczny.
Oftalmoskopowo krwotok ten widoczny jest jako plamisty, czerwony obszar, leżący poniżej naczyń krwionośnych siatkówki. Siatkówka zwykle zostaje uniesiona przez krew. Jeśli patologia ta dotyczy pola plamkowego, ostrość wzroku może być znacznie obniżona. W chwili obecnej nie ma jednoznacznie wyznaczonego standardu postępowania w przypadku krwotoków podsiatkówkowych o różnej etiologii i czasie trwania.
W Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu postępowaniem z wyboru w przypadku krwotoku podsiatkówkowego, nie przekraczającego łuków naczyniowych, jest doszklistkowe podanie rekombinowanego, tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) wraz z gazem SF6. Zastosowanie rtPA powoduje upłynnienie krwotoku, poprzez przekształcenie plazminogenu w plazminę. Jednoczesne podanie gazu powoduje pneumatyczne przesunięcie wynaczynionej krwi z obszaru plamkowego, prowadząc do poprawy widzenia centralnego.
Przedstawiamy opis przypadku 39-letniego pacjenta, który zgłosił się do Kliniki Okulistycznej w trybie ostrodyżurowym z powodu tępego urazu gałki ocznej lewej. Badanie dna oka, OCT oraz USG jednoznacznie potwierdziły krwotok w plamce. Celem pracy jest ukazanie skuteczności działania doszklistkowej iniekcji rtPA i gazu i jej wpływu na szybką poprawę widzenia u opisywanego pacjenta.

Słowa kluczowe: Krwotok podsiatkówkowy, tępy uraz oka, tkankowy aktywator plazminogenu, tPA, gaz SF6.
Pobierz pdf:
POWRÓT