Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Skutki okulistyczne skoków na bungee – opis przypadku

dr n. med. Mariola Dorecka, dr n. med. Beata Kumor-Wierzba, dr n. med. Dorota Pojda-Wilczek,
lek. med. Urszula Gajdzik-Gajdecka, lek. med. Dorota Romaniuk,
lek. med. Joanna Miniewicz-Kurkowska, lek. med. Anna Michalska,
prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

Streszczenie
Celem pracy jest opis uszkodzeń narządu wzroku w wyniku urazu podczas skoku na bungee, ze zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia nieodwracalnych powikłań.
24-letni pacjent po skoku na bungee zgłosił się na ostry dyżur okulistyczny z powodu obniżenia ostrości wzroku w obu oczach. Ostrość wzroku do dali w oku prawym wynosiła 1/50, w oku lewym 2/50. Ostrość wzroku do bliży: oko prawe i oko lewe – nie czyta. W badaniu dna oka stwierdzono obrzęk plamek i krwotoki śródsiatkówkowe w centralnej części siatkówki w obu oczach. OCT obu oczu – poddołkowa kumulacja płynu podsiatkówkowego, obrzęk plamki z zaburzeniem jej budowy warstwowej. Perymetria kinetyczna wykazała obecność mroczków bezwzględnych w centralnym polu widzenia w zakresie do 10 stopni. Zastosowano leczenie zachowawcze ogólne.
Po 3 miesiącach od zdarzenia: ostrość wzroku do dali wynosiła 5/5 w obu oczach, do bliży – w oku prawym 0,75, w oku lewym – z trudem 0,5. Pacjent zgłaszał utrzymujące się mroczki w polu widzenia. Badanie oftalmoskopowe dna obu oczu nie wykazywało patologii. Perymetria kinetyczna – obustronne mroczki w centralnym polu widzenia w zakresie do 5 stopni. Angiografia fluoresceinowa i OCT obu oczu bez odchyleń od normy. Elektroretinografia wieloogniskowa wykazała dysfunkcję zewnętrznych i wewnętrznych warstw siatkówki.
Skoki na bungee, należące do sportów ekstremalnych, mogą powodować poważne i trwałe uszkodzenia narządu wzroku. Należy z rozwagą podchodzić do uprawiania sportów ekstremalnych.

Słowa kluczowe: Uraz oka, skoki na bungee, krwotok wewnątrzgałkowy, zaburzenia widzenia.
Pobierz pdf:
POWRÓT