Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?

dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, lek. med. Katarzyna Skonieczna,
dr n. med. Michał Kamiński, dr n. med. Piotr Tesla, dr n. med. Jaromir Wasyluk,
lek. med. Marcin Smorawski

Streszczenie
Jaskra pierwotna otwartego kąta jest najczęściej występującą postacią jaskry w Polsce. Jaskra normalnego ciśnienia stanowi 10–30% przypadków tej choroby. Pomimo tego, iż podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry, u części pacjentów nie ma związku między jego wysokością a progresją neuropatii nerwu wzrokowego. Fakt ten dowodzi, że ciśnienie wewnątrzgałkowe nie jest jedynym czynnikiem uszkadzającym nerw wzrokowy.
Od momentu opublikowania pracy, w której zauważono, iż 30% pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia ma współwystępujące choroby autoimmunologiczne, pojawiła się hipoteza, że układ immunologiczny może odgrywać rolę w patogenezie tej choroby. Dalsze prace dostarczały kolejnych dowodów potwierdzających tę hipotezę. Odkryto bowiem, że u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia istnieje, m.in.: wyższe miano białek monoklonalnych, podwyższony poziom przeciwciał przeciw ENA, podwyższony poziom przeciwciał antyfosfolipidowych, przeciwciał przeciw SSA[Ro] i SSB[La], przeciwciał przeciw rodopsynie, przeciwciał przeciw białkom HSP oraz przeciwciał przeciw glukozoaminoglikanom tarczy nerwu wzrokowego.
Zauważono również, że jaskra normalnego ciśnienia częściej współwystępuje z takimi chorobami autoimmunologicznymi, jak: toczeń trzewny układowy, zespół Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, orbitopatia tarczycowa związana z chorobą Graves-Basedowa, choroba Hashimoto czy stwardnienie rozsiane.
Potwierdzenie autoimmunologicznej przyczyny powstawania neuropatii nerwu wzrokowego może wpłynąć na zmianę sposobu leczenia jaskry normalnego ciśnienia oraz być podstawą do wprowadzenia nowej generacji leków przeciwjaskrowych. Dodatkowo, umożliwi wczesną diagnostykę w kierunku jaskry u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, a w kierunku chorób autoimmunologicznych
– u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia.

Słowa kluczowe: Jaskra, jaskra pierwotna otwartego kąta, jaskra normalnego ciśnienia, choroby autoimmunologiczne, autoimmunologia.
Pobierz pdf:
POWRÓT