Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Refrakcyjna wymiana wszczepionych soczewek wewnątrzgałkowych po chirurgii zaćmy

dr n. med. Mariola Dorecka, prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk,
lek. med. Joanna Miniewicz-Kurkowska, lek. med. Dorota Romaniuk,
dr n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy jest przedstawienie wyników u pacjentów, których poddano zabiegowi wymiany sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL) z powodu niesatysfakcjonującej pacjenta pooperacyjnej ostrości wzroku. Analizie poddano również przyczyny uzyskania pooperacyjnej ostrości wzroku nieakceptowanej przez pacjenta.
Materiały i metody: Pięciu pacjentów (5 oczu) w wieku od 55–68 lat, operowanych w Oddziale Klinicznym Chorób Oczu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu w latach 2002–2007 z powodu uzyskania pooperacyjnej ostrości wzroku nieakceptowanej przez pacjentów. Refrakcja przed zabiegiem wynosiła od –7,0 do +2,5 D. Niesatysfakcjonująca pooperacyjna ostrość wzroku wynikała: u jednego pacjenta – z nieprawidłowej kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej z powodu niepoprawnie przeprowadzonej keratometrii, u czterechmpacjentów – z błędnego pomiaru długości osiowej gałki ocznej. Okres od pierwotnej operacji zaćmy do refrakcyjnej wymiany IOL wynosił od 3–9 miesięcy. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił 2 lata.
Wyniki: Nie odnotowano żadnych powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych. Ostrość wzroku po zabiegu wynosiła od 0,7 do 0,9 bez korekcji. Astygmatyzm pooperacyjny rogówkowy wynosił < 1,0 D we wszystkich oczach. Reimplantacja sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych we wszystkich przypadkach była przeprowadzona do torebki soczewki.
Wnioski: Refrakcja pooperacyjna po chirurgii zaćmy z implantacją IOL powinna spełniać oczekiwania pacjenta. U chorych niezadowolonych z pooperacyjnej ostrości wzroku należy rozważyć refrakcyjną wymianę IOL. Jednak każdy kolejny zabieg jest obciążony ryzykiem powikłań śród- i pooperacyjnych i wymaga dużego doświadczenia, a także szczególnej ostrożności ze strony operatora.

Słowa kluczowe: Moc soczewki wewnątrzgałkowej, niepoprawna moc soczewki wewnątrzgałkowej, błąd kalkulacji, keratometria, pomiar długości osiowej gałki ocznej, chirurgia refrakcyjna, astygmatyzm rogówkowy.
Pobierz pdf:
POWRÓT