Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zmiany w anatomii przedniego odcinka oka związane z wiekiem a wskazania do wczesnego usunięcia zaćmy

prof. dr hab. n. med. Maria Hanna Niżankowska, lek. med. Małgorzata Gajdzis

Streszczenie
Autorki przedstawiają wpływ fizjologicznych zmian soczewki, jak również zachodzących w niej procesów patologicznych związanych z wiekiem, na głębokość i kąt komory przedniej. Jest on szczególnie istotny w oczach nadwzrocznych, w których efekt jaki zmiany te mogą wywierać na dynamikę płynu komorowego, a wtórnie na rozwój jaskry, został zaprezentowany na przykładach ilustrowanych metodą obrazowania przedniego odcinka AS OCT Visante™.
Tą samą metodą obrazowania i oceny parametrów ilościowych zostały zilustrowane efekty laserowej irydotomii przypodstawnej i fakoekstrakcji. AS OCT wykazuje w prezentowanych przypadkach, że irydotomia laserowa wpływa jedynie w niewielkim stopniu na głębokość komory przedniej w oczach z jaskrą pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK) i płytką komorą przednią. Równocześnie wczesne usunięcie zaćmy powoduje w nich wyraźne i  trwałe zmiany anatomii przedniego odcinka i skutecznie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Autorki podkreślają, że w wielu przypadkach wymiana soczewki zmienionej przez związane z wiekiem procesy fizjopatologiczne i patologiczne powinna być brana pod uwagę jako pierwsza interwencja chirurgiczna. Dotyczy to przede wszystkim jaskry pierwotnie zamkniętego kąta uwarunkowanej anatomicznymi cechami oka, a także takich typów jaskry wtórnej, jak np. jaskra torebkowa w przebiegu PEX.

Słowa kluczowe: Jaskra zamkniętego kąta, zmiany w soczewce związane z wiekiem, obrazowanie AS OCT, wczesne usunięcia zaćmy w jaskrze.
Pobierz pdf:
POWRÓT