Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Postępowanie w stożku rogówki

lek. med. Adrianna Chilińska, prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,
dr n. med. Radosław Kaczmarek

Streszczenie
Stożek rogówki jest niezapalnym schorzeniem rogówki charakteryzującym się postępującym jej ścieńczeniem w części centralnej, powodującym krótkowzroczność oraz nieregularny astygmatyzm. Przyczyna tego schorzenia nie jest znana. Stwierdzono jego rodzinne występowanie, jednak o bardzo różnym nasileniu u poszczególnych członków rodziny. Zaobserwowano także współwystępowanie stożka rogówki z innymi schorzeniami ocznymi i ogólnoustrojowymi.
Schorzenie ujawnia się we wczesnym wieku dorosłym, postępującym, nieregularnym astygmatyzmem występującym zwykle obustronnie, ale niesymetrycznie. W bardziej zaawansowanych stadiach stwierdza się zmiany w istocie właściwej rogówki (linie Vogta, pierścień Fleischera), ugięcie powieki dolnej przy spojrzeniu w dół (objaw Munsona) oraz zaburzenia refleksu z dna oka (objaw Charleaux). Progresja trwa do ok. 30–40 r.ż. W potwierdzeniu rozpoznania szczególnie pomocna jest topografia komputerowa rogówki.
Opcje terapeutyczne, w zależności od zaawansowania schorzenia, obejmują: korekcję okularową, miękkie i twarde soczewki kontaktowe, głęboką warstwową keratoplastykę lub przeszczep drążący. Wskaźnik powodzenia zabiegu jest wysoki (ok. 90%), rokowanie co do przezierności płatka i poprawy ostrości widzenia jest bardzo dobre.
Obiecującą formą leczenia jest cross-linking (sieciowanie włókien kolagenowych rogówki) polegający na fotopolimeryzacji zrębu rogówki. Metoda ta przynosi pozytywne efekty w postępującym stożku, zwłaszcza u osób młodych.
W przypadku pęknięcia błony Descemeta i obrzęku rogówki („ostry stożek”) objawiającym się obniżeniem ostrości widzenia, bólem, światłowstrętem oraz zadrażnieniem gałki ocznej, konieczne jest zastosowanie hipertonicznych roztworów kropli, miękkich soczewek kontaktowych oraz cykloplegii. Jeżeli obrzęk rogówki utrzymuje się powyżej 3 miesięcy lub jeśli dojdzie do zbliznowacenia centralnej części rogówki leczeniem z wyboru jest przeszczep pełnej grubości.

Słowa kluczowe: Stożek rogówki, astygmatyzm, sieciowanie włókien kolagenowych, keratoplastyka drążąca, keratoplastyka warstwowa, ryboflawina.
Pobierz pdf:
POWRÓT