Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zespół Irvine`a-Gassa - opis przypadku

lek. med. Magdalena Dębicka-Kumela, lek. med. Izabella Karska-Basta, lek. med. Anna Napora-Krawiec,
lek. med. Agnieszka Filemonowicz-Skoczek

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie przypadku torbielowatego obrzęku plamki, które jest jednym z rzadkich powikłań po chirurgii zaćmy.
Chory mężczyzna, lat 84, został skierowany do Kliniki Okulistyki w Krakowie z powodu powolnego obniżenia ostrości wzroku obu oczu w wywiadzie. U pacjenta podejrzewano obecność naczyniówkowej neowaskularyzacji w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Przeprowadzono podstawowe badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, optyczną koherentną tomografię. U pacjenta zastowano leczenie w postaci pozagałkowych oraz doszklistkowych iniekcji steroidów.
Uzyskane wyniki badań, zwłaszcza angiografii fluoresceinowej oraz optycznej koherentnej tomografii, pozwoliły na postawienie ostatecznego rozpoznania torbieowatego obrzęku plamki w obu oczach.
W naszej pracy przedstawiamy problemy diagnostyczne i terapeutyczne, z jakimi borykają się okuliści w trakcie leczenia pacjentów z torbielowatym obrzękiem plamki po chirurgii zaćmy.

Słowa kluczowe: Torbielowaty obrzęk plamki, CME, operacja zaćmy, fakoemulsyfikacja, iniekcja acetonidu triamcinolonu.
Pobierz pdf:
POWRÓT