Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Angiografia fluoresceinowa – objawy niepożądane u 17-letniego chłopca

dr n. med. Ewa Pieczara, lek. med. Małgorzata Oliwiak, lek. med. Piotr Berezowski

Streszczenie
Angiografia fluoresceinowa ma szerokie zastosowanie w okulistyce i jest stosunkowo bezpieczną procedurą, chociaż działania niepożądane zostały opisane w literaturze. Objawy te występują w 4,8–9,7%. Działania niepożądane dzielimy na: łagodne (nudności, wymioty, świąd,
kichanie), umiarkowane (pokrzywka, omdlenie, zapalenie żył, gorączka, lokalna martwica tkanek) i  ciężkie (skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, wstrząs anafilaktyczny, zawał mięśnia sercowego, drgawki toniczno-kloniczne). Najczęściej występują objawy łagodne. Wśród objawów skórnych opisano pokrzywkę i inne skórne zmiany („skin eruptions”).
17-letni chłopiec został przyjęty do Kliniki po urazie głowy i oczodołu lewego. Ostrość wzroku oka prawego wynosiła 5/5, a oka lewego 2,5/50. Odcinek przedni, środkowy i tylny obu oczu był prawidłowy. Angiografia fluoresceinowa obu oczu w granicach normy. Dziesięć minut po podaniu  i.v. soli sodowej fluoresceiny pacjent poczuł drapanie w gardle i uczucie duszności. Dolegliwości ustąpiły po dożylnym podaniu sterydów. Pół godziny później pojawiły się liczne, rozlane, żółte plamy na skórze powyżej miejsca wkłucia na lewym przedramieniu, sięgające aż do stawu barkowego. Plamy zniknęły po 3–4 godzinach, nie pozostawiając śladów. Samopoczucie pacjenta było dobre. W czasie pobytu stwierdzono jednorazowy skok ciśnienia tętniczego do 140/80 mmHg.
Prezentowany przypadek dotyczy umiarkowanego, bardzo rzadkiego, powikłania po podaniu dożylnym soli sodowej fluoresceiny. Angiografia fluoresceinowa jest względnie bezpieczną, ale inwazyjną procedurą, dlatego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powinny być rozważone alternatywne metody obrazowania.

Słowa kluczowe: Angiografia fluoresceinowa, działania niepożądane, żółte plamy na skórze.
Pobierz pdf:
POWRÓT