Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa sklerektomii głębokiej nieperforującej z mitomycyną C w obserwacji własnej

dr n. med. Małgorzata Mulak, lek. med. Iwona Helemejko, lek. med. Ewa Migdał,
prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie
Wstęp: Rozwój farmakoterapii jaskry i wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych leków przeciwjaskrowych stanowi niewątpliwie przełom w leczeniu tej choroby. W wielu przypadkach jednak konieczny jest zabieg operacyjny. Wskazaniem do zabiegów chirurgicznych jest postęp zmian jaskrowych (nieunormowane ciśnienie wewnątrzgałkowe, progresja zmian w polu widzenia), pomimo maksymalnego leczenia farmakologicznego i, nierzadko, wcześniejszej trabekuloplastyki. Zabieg chirurgiczny jest również wskazany w przypadku nietolerancji leczenia zachowawczego przez pacjenta. „Złotym środkiem” w leczeniu jaskry jest niezaprzeczalnie trabekulektomia. Zabieg ten pozwala na trwałe obniżenie ciśnienia, niesie jednak ze sobą ryzyko wielu powikłań. Z tego też względu niektórzy okuliści decydują się na wykonanie sklerektomii głębokiej nieprzenikającej. Zabieg ten jest bezpieczniejszy dla pacjenta niż trabekulektomia, ponieważ hipotonia pooperacyjna, krew w komorze przedniej, odwarstwienie naczyniówki i inne powikłania zdarzają się rzadko. Jako sukces operacyjny określa się normalizację ciśnienia bez konieczności stosowania leków.
W naszej pracy przedstawiamy wyniki chirurgicznego leczenia jaskry metodą sklerektomii głębokiej nieprzenikającej.
Materiały i metody: Badaniami objęto 12 pacjentów (14 oczu), u których wykonano zabieg sklerektomii z mitomycyną C. Wszyscy nasi pacjenci mieli szeroki kąt przesączania (co było warunkiem kwalifikacji do zabiegu), a pooperacyjnie wy-konane OCT Visante uwidoczniło pęcherzyk filtracyjny.
Wyniki: W naszym materiale najpoważniejszym powikłaniem była nieszczelność rany pooperacyjnej z  dodatnią próbą Seidla. Okres naszej obserwacji wynosił maksymalnie 6 miesięcy. Według piśmiennictwa po sklerektomii głębokiej spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest tak duży jak w przypadku trabekulektomii, a trwałość efektu hipotensyjnego zabiegów niepenetrujących utrzymuje się średnio 1 rok.
Wnioski: Sklerektomia głęboka jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym, pozwalającym na normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Słowa kluczowe: Jaskra, ciśnienie wewnątrzgałkowe, trabekulektomia, sklerektomia głęboka nieperforująca.
Pobierz pdf:
POWRÓT