Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Transplantacja rąbkowych komórek macierzystych w terapii oparzeń chemicznych gałki ocznej

prof. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, Joanna Siedlarz, Joanna Głowacka,
Katarzyna Morawiec

Streszczenie
Komórki macierzyste (KM) posiadają dwie główne cechy: zdolność do nieograniczonej liczby podziałów oraz różnicowania się do innych typów komórek. Ze względu na pochodzenie KM dzielimy na: embrionalne,
somatyczne i progenitorowe. Współcześnie, zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny mają komórki macierzyste dojrzałych tkanek. W okulistyce wykorzystywane są rąbkowe komórki macierzyste (RKM). W Polsce zabiegi przeszczepów RKM wykonuje się od 6 lat. Najczęstszym wskazaniem do takiego zabiegu są stany po oparzeniach chemicznych. Urazy chemiczne charakteryzują się różnymi objawami, w zależności od działającej substancji wywołującej oparzenie (kwas, zasada).
W pracy przedstawiamy wyniki leczenia niewydolności RKM rogówki po przeprowadzeniu zabiegu przeszczepu autologicznego KM z rąbka rogówki oka towarzyszącego.
Prezentujemy trzy przypadki kliniczne pacjentów po oparzeniach chemicznych, u których doszło do niewydolności RKM, zarastania rogówki spojówką i obniżenia ostrości wzroku. Metodą leczenia był przeszczep RKM. Do przeszczepu wykorzystano RKM pozyskane ze zdrowego oka pacjenta (przeszczep autologiczny). Zabieg operacyjny składał się z trzech etapów: pozyskanie tkanki zawierającej RKM ze zdrowego oka pacjenta, przygotowanie niszy dla przeszczepianej tkanki w oku uszkodzonym, przyszycie tkanki zawierającej RKM. Ponadto wykonano dodatkowe zabiegi operacyjne: przeszczep błony owodniowej oraz plastykę worka spojówkowego.
Po zabiegu i podczas całego okresu obserwacji nastąpiła poprawa ostrości wzroku. Stwierdzono poprawę przezierności rogówki oraz ruchomości gałki ocznej, a także widoczne efekty kosmetyczne.

Słowa kluczowe: Komórki macierzyste (KM), rąbkowe komórki macierzyste (RKM), przeszczepy RKM.
Pobierz pdf:
POWRÓT