Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wpływ roztworu 0,15% hialuronianu sodu (Oxyal) na aberracje układu optycznego u pacjentów z zespołem suchego oka

dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dr n. med. Anna Rogowska-Godela,

lek med. Katarzyna Buczak-Gasińska, dr n. med. Łukasz Drzyzga

Streszczenie
Wstęp: Niestabilność flmu łzowego występuje powszechnie w zespole suchego oka. Metody oceny zaburzeń flmu łzowego i efektów leczenia obejmują topografę rogówki i aberrometrię czoła fali. Celem pracy była ocena aberracji powierzchni oka u pacjentów z zespołem suchego oka przed i w trakcie leczenia 0,15% roztworem kwasu hialuronowego (Oxyal, Santen Oy).
Pacjenci i metody: W badaniu uczestniczyło 25   pacjentów (50 oczu) z zespołem suchego oka, 23 kobiety i 2 mężczyzn, w wieku 32–63 lata (śr. 52 lata). Wszyscy pacjenci stosowali 0,15% roztwór kwasu hialuronowego (Oxyal, Santen Oy) 5 razy dziennie. Astygmatyzm rogówkowy był mierzony przy pomocy wideokeratoskopii TMS2 (Tomey), natomiast stacji roboczej WASCA (Zeiss), która bazuje na aberrometrze Hartmanna-Shacka, użyto w celu pomiaru średniego ekwiwalentu sferycznego oraz aberracji całkowitej i wyższego rzędu przed leczeniem, 15 minut po zakropieniu, po 1 tygodniu, 1 miesiącu i 3 miesiącach stosowania leku.
Wyniki: Aberracje wyższego rzędu oraz średni ekwiwalent sferyczny zmierzone przy pomocy WASCA były znamiennie niższe po leczeniu. Wartości całkowitej aberracji zmniejszyły się po leczeniu, jednakże zmiany te nie były znamienne statystycznie.
Wnioski: Leczenie 0,15% roztworem kwasu hialuronowego (Oxyal, Santen Oy) zmniejszyło aberracje oraz ekwiwalent sferyczny u pacjentów z zespołem  suchego oka. Analiza czoła fali może być użyteczną metodą do oceny jakości widzenia i efektów leczenia u pacjentów z zespołem suchego oka.

Słowa kluczowe: Zespół suchego oka, aberracje wyższego rzędu, kwas hialuronowy.
Pobierz pdf:
POWRÓT