Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Opierścienienie twardówki w leczeniu odwarstwień siatkówki u dzieci i młodzieży

dr n. med. Ewa Pieczara, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Erita Filipek, dr n. med. Lidia Nawrocka, dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska

Streszczenie

Wstęp: W dobie chirurgii witreoretinalnej zabiegi zewnątrzgałkowe stają się coraz mniej popularne i kontrowersyjne. W leczeniu pierwotnego odwarstwienia siatkówki należy tę procedurę rozważyć, zwłaszcza gdy dotyczy dzieci i młodzieży. Celem pracy jest analiza wyników leczenia operacyjnego odwarstwienia siatkówki metodą opierścienienia równoleżnikowego twardówki (scleral buckling)  z użyciem gąbki silikonowej, u dzieci i młodzieży operowanych w Klinice Okulistyki Dziecięcej Śląskiego UM w Katowicach w latach 2007–2009.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 13 dzieci (14 oczu), u których wykonano zabieg opierścienienia twardówki z powodu pierwotnego odwarstwienia siatkówki. Badaną grupę stanowiło 10 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 4 do 17 lat. Okres obserwacji wynosił od 9 do 38 miesięcy. Przyczyny odwarstwienia siatkówki to: uraz tępy (8 oczu), krótkowzroczność (4 oczy, w tym 1 po przebytej retinopatii wcześniaków), przebyte zapalenie błony naczyniowej (1 oko), przyczyna nieznana (1 oko). W pracy oceniano ostrość wzroku do dali oraz stan siatkówki przed zabiegiem operacyjnym i po okresie obserwacji.

Wyniki: Ostrość wzroku przed zabiegiem wynosiła od 0,001 do 1,0 (śr. 0,20), a po okresie obserwacji od 0,02 do 1,0 (śr. 0,36); p = 0,005. W 11 oczach (78,6%) siatkówka pozostała przyłożona przez cały okres obserwacji. W 3 oczach (21,4%) z powodu powtórnego odwarstwienia siatkówki wykonano witrektomię uzyskując przyłożenie siatkówki.

Wnioski: Zabieg opierścienienia twardówki w przypadku pierwotnego odwarstwienia siatkówki u dzieci i młodzieży pozwala na uzyskanie anatomicznej i funkcjonalnej poprawy w operowanych oczach.

Słowa kluczowe: Odwarstwienie siatkówki, dzieci, opierścienienie twardówki.
Pobierz pdf:
POWRÓT