Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Leki generyczne w okulistyce na tle krajowego i europejskiego rynku leków

prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

Streszczenie
Światowy rynek farmaceutyczny jest olbrzymim sektorem globalnego biznesu, który aktualnie szacuje się na kwotę 720 mld USD. Charakteryzuje się on stałą, z roku na rok, dużą dynamiką rozwojową. Europejski rynek leków kosztował w roku 2009 blisko 236 mld USD, natomiast polski – ok. 30 mld PLN. Rynek farmaceutyczny jest złożony – w obrocie są leki dostępne na receptę, bez recepty (leki grupy OCT) oraz leki tzw. lecznictwa zamkniętego.
Biorąc pod uwagę producentów leków, wszystkie leki można zaszeregować do dwóch kategorii: leków oryginalnych i leków generycznych. Leki oryginalne stanowią pierwszą wersję produktu wprowadzonego na rynek (leki innowacyjne), leki generyczne – generyki – są produktami odtwórczymi w stosunku do leków oryginalnych, które wchodzą na rynek po wygaśnięciu okresu ochrony patentowej produktu oryginalnego. Profl farmakokinetyczny i charakterystyka kliniczna leków oryginalnych i odtwórczych są na ogół podobne, co stanowi o ich wymienności w praktyce medycznej. Leki generyczne są jednak tańsze od oryginałów i ich stosowanie przyczynia się do obniżenia kosztów farmakoterapii. Niższa cena generyków sprawia, iż są one dostępne dla szerokiego kręgu pacjentów.
W obecnej pracy dokonano przeglądu światowego, europejskiego i krajowego rynku leków, uwypuklając aspekt porównawczy: lek oryginalny – lek generyczny. Analizie szczegółowej poddano leki okulistyczne, w  obrębie których – na podstawie wybranych przykładów leków oryginalnych i ich odpowiedników generycznych – dokonano bezpośredniego porównania charakterystyki farmakokinetycznej, klinicznej i cenowej. Wprowadzanie do obrotu handlowego leków generycznych (odtwórczych) przyczynia się nie tylko do obniżenia całkowitych kosztów danej terapii, w tym wydatków pacjenta, ale również przybliża pacjentowi realny dostęp do leków nowoczesnych, charakteryzujących się większym bezpieczeństwem stosowania i większą skutecznością działania.

Słowa kluczowe: Leki generyczne, leki innowacyjne, leki okulistyczne, biorównoważność, rynek farmaceutyczny, efektywność terapii.
Pobierz pdf:
POWRÓT