Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Astygmatyzm pooperacyjny

lek. med. Marcin Smorawski, dr hab. n. med. Marek Gerkowicz,

dr. n. med. Olaf Kalisz

Streszczenie
Ponieważ rogówka odpowiada za dwie trzecie mocy optycznej oka, to regularność jej przedniej powierzchni odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu i jakości widzenia.
Astygmatyzm rogówkowy to częsty problem zdrowia publicznego. Przetrwały lub złożony astygmatyzm powoduje ammetropię, obniża ostrość wzroku, a w konsekwencji prowadzi także do pogorszenia jakości życia w sferze zawodowej. U dzieci może on być przyczyną niedowidzenia ammetropijnego i niepełnosprawności wzrokowej. Niektóre typy astygmatyzmu pierwotnego są uwarunkowane czynnikami demografcznymi i etnicznymi. Niektórzy badacze podkreślają rodzinne predyspozycje do występowania astygmatyzmu, inni nie potwierdzają tej tezy. Astygmatyzm pooperacyjny jest bardzo częstym zjawiskiem po operacjach: zaćmy, szklistkowych, rogówkowych i przeciwjaskrowych. Rodzaj nacięcia i wiele śródoperacyjnych czynników wpływa na wielkość i oś astygmatyzmu pooperacyjnego i prognozę co do widzenia. W erze fakoemulsyfkacji, astygmatyzm pooperacyjny przestał być najważniejszym problemem, nie może być jednak zaniedbywany. Nowoczesna fakoemulsyfkacja oferuje możliwość nie tylko uniknięcia problemów pooperacyjnych, ale także niwelowania astygmatyzmu przedoperacyjnego.
Fakoemulsyfkacja dwuosiowa, znana także jako MICS, to kolejny krok technologiczny w  chirurgii zaćmy, idący w kierunku minimalizacji długości nacięcia i ryzyka powstania wtórnego astygmatyzmu.

Słowa kluczowe: Astygmatyzm pooperacyjny, rąbkowe nacięcia relaksacyjne, konwencjonalna fakoemulsyfkacja współosiowa, chirurgia zaćmy z małego cięcia, cięcie w przezroczystej rogówce.
Pobierz pdf:
POWRÓT