Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zabiegi wzmacniające twardówkę stosowane w leczeniu postępującej krótkowzroczności u dzieci

dr n. med. Ewa Pieczara, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Streszczenie
Krótkowzroczność jest wadą refrakcji występującą coraz częściej w naszym społeczeństwie. W szkołach dla słabo widzących, dzieci z wysoką krótkowzrocznością stanowią 14,5–27%. Krótkowzroczności postępującej towarzyszą zmiany związane z rozciąganiem ścian gałki ocznej. Stosowane leczenie chirurgiczne z zastosowaniem materiałów biologicznych (twardówka, opona twarda, powięź szeroka) ma na celu wzmocnienie ściany gałki ocznej w odcinku tylnym; zapobiega dodatkowo wydłużaniu osi anatomicznej gałki ocznej, poprawia ukrwienie tej okolicy oraz działa jak biogenny stymulator.
W pracy przedstawiono przegląd zabiegów wzmacniających twardówkę, stosowanych w leczeniu postępującej krótkowzroczności. Zabieg wzmacniający twardówkę, tzw. skleroplastyka wg Snydera-Thompsona, jest wykonywany w naszej klinice prawie od 30 lat. Do zabiegu kwalifikujemy dzieci z postępującą krótkowzrocznością, zgodnie z kryteriami podanymi przez Koraszewską-Matuszewską i wsp. w 1990 roku: krótkowzroczność wyższa od 5 D, wykazująca tendencję do progresji (1 D/rok), przyrost osi gałki ocznej, narastanie zmian krótkowzrocznych na dnie oka i w ciele szklistym. Przeciwwskazaniem do wykonania skleroplastyki są: krwotoki, otwory siatkówki, proliferacje siatkówkowo-szklistkowe, tylne odłączenie ciała szklistego, jaskra, wytrzeszcz i schorzenia ogólne. Przed zabiegiem wymagana jest dokładna ocena obwodu dna oka. Zabieg stabilizuje wzrost wady i osi gałki ocznej. Obserwowane wczesne powikłania to: obrzęk spojówki gałkowej (6,25%), przybrzeżne delle rogówki (2–10%). Odwarstwienie siatkówki w materiale obejmującym 129 oczu, w 10-letnim okresie obserwacji wystąpiło w 1 oku (0,77%), dwa lata po zabiegu skleroplastyki.
W pracy wykazano wzrost prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki w oczach po zabiegu skleroplastyki. Wykonywano również ocenę grubości siatkówki w obrębie dołka w optycznej koherentnej tomografii 2–3 lata po zabiegu skleroplastyki. Omówiono także wyniki otrzymane przez różnych autorów.

Słowa kluczowe: Krótkowzroczność postępująca, dzieci, zabiegi wzmacniające twardówkę, leczenie chirurgiczne.
Pobierz pdf:
POWRÓT