Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Współczesne metody postępowania w przypadku wewnątrzgałkowego ciała obcego

lek. med. Krzysztof Mika, doc. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Streszczenie
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie aktualnych schematów postępowania w przypadku wewnątrzgałkowego ciała obcego. Praca powstała na podstawie obserwacji i doświadczeń własnych oraz w oparciu o piśmiennictwo medyczne krajowe i zagraniczne, dotyczące zagadnienia leczenia urazów oczu.
Według różnych autorów podejście do problemu ciała obcego wewnątrzgałkowego różni się, jednakże w ostatnim czasie dzięki konsensusom, m.in.: Special ISOT issue on ocular trauma i spotkaniom, takim jak International Society of Ocular Trauma Meeting oraz sesjom poświęconym urazom oczu podczas międzynarodowych konferencji udało się ustalić ogólne zasady postępowania przedoperacyjnego, operacyjnego oraz pooperacyjnego.
W postępowaniu przedoperacyjnym dużą uwagę poświęca się profilaktyce zakażeń wewnątrzgałkowych. Leczenie operacyjne podjęte w odpowiednim okresie po urazie może mieć decydujące znaczenie dla wyników i rokowania. Obecnie główną techniką operacyjną w przypadku ciał obcych wewnątrzgałkowych jest witrektomia (ppV). W zależności od rodzaju wewnątrzgałkowego ciała obcego ppV wspomagana jest użyciem odpowiedniego instrumentarium. Również podejście pooperacyjne ma istotne znaczenie dla ostatecznego wyniku leczenia.
Poza leczeniem, ważnym zadaniem lekarza okulisty jest edukacja pacjenta w zakresie zapobiegania tego typu urazom.

Słowa kluczowe: Uraz oka, zaćma pourazowa, retinopatia proliferacyjna ciała szklistego, postępowanie przedoperacyjne, leczenie operacyjne, pars plana witrektomia, lensektomia, leczenie pooperacyjne.
Pobierz pdf:
POWRÓT