Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena morfologii kąta przesączania u pacjentów po fakoemulsyfikacji zaćmy

lek. med. Ewa Migdał, dr n. med. Magdalena Koziorowska,
prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy jest analiza porównawcza morfologii kąta przesączania oraz ocena zmiany głębokości komory przedniej u pacjentów przed i po fakoemulsyfikacji zaćmy.
Materiały i metody: Badania przeprowadzono na grupie 55 pacjentów operowanych w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Grupę tę podzielono na dwie podgrupy. W pierwszej znaleźli się pacjenci z zaćmą i współistniejącą jaskrą, w drugiej z zaćmą bez współistniejącej jaskry. Pacjentów poddano trzem badaniom: przed zabiegiem operacyjnym, w pierwszej dobie oraz miesiąc po zabiegu operacyjnym. Badania przeprowadzono przy użyciu OCT Visante. Wykonano również gonioskopię i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (przed zabiegiem oraz po miesiącu od zabiegu). Wszystkie zabiegi wykonywane były za pomocą jednej techniki operacyjnej (małego cięcia w czystej części rogówki). Użyto jednego typu soczewek i wszystkie one zostały wszczepione dotorebkowo. Nie poddawano ocenie pacjentów, u których wystąpiły jakiekolwiek powikłania śródoperacyjne. W pierwszej dobie po zabiegu, w badaniu w lampie szczelinowej, wykluczono obecność materiałów wiskoelastycznych w komorze przedniej.
Wyniki: Wyniki badania oceniają ilościowy wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy na szerokość kąta przesączania, głębokość komory przedniej, wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego w obu grupach pacjentów oraz korelację tych zmian ze współistnieniem jaskry.
Wnioski: Wnioski omawiają zasadność kwalifikacji pacjentów z jaskrą do zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz jej wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe, jak i kwestię wykonania zabiegu usunięcia przeziernej lub
nieznacznie zmętniałej soczewki, jako zapobieganie progresji neuropatii jaskrowej u osób z jaskrą pierwotną zamkniętego kąta.

Słowa kluczowe: Zaćma, jaskra, OCT Visante, kąt przesączania, ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Pobierz pdf:
POWRÓT