Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Badania nad skutecznością i bezpieczeństwem leczenia preparatem Tobrexan – wyniki międzynarodowych badań wieloośrodkowych

prof. dr hab. Marek E. Prost

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była prezentacja wyników międzynarodowego, wieloośrodkowego badania nad skutecznością, komfortem i bezpieczeństwem leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek oraz bakteryjnego zapalenia brzegów powiek i spojówek w warunkach ambulatoryjnych, przy użyciu nowego preparatu tobramycyny 0,3% – kropli o przedłużonym działaniu.
Materiały i metody: Badania przeprowadzono u 925 chorych z bakteryjnym zapaleniem spojówek oraz bakteryjnym zapaleniem brzegów powiek i spojówek w 52 ośrodkach okulistycznych na terenie Białorusi, Czech, Polski i Ukrainy, według jednolitego schematu. Okres leczenia wynosił 7 dni.
Wyniki: Wszystkie oceniane objawy zapalenia uległy statystycznie istotnej poprawie po 7 dniach leczenia. Według leczących lekarzy, skuteczność eliminacji objawów zapalenia bakteryjnego powierzchni oka w trakcie leczenia była bardzo wysoka lub wysoka u większości chorych (81,4%). Poziom tolerancji leku w trakcie leczenia był bardzo dobry lub dobry (83,6%). Ponad 80% chorych stwierdziło brak dyskomfortu i zaburzeń widzenia po zapuszczeniu kropli, zaś prawie 90% z nich oceniło wygodę stosowania i dawkowania leku jako dobrą.
Wnioski: Przeprowadzone badania dowiodły wysokiej skuteczności preparatu – 0,3% tobramycynowych kropli ocznych o przedłużonym działaniu, stosowanego 2 razy dziennie w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek i bakteryjnego zapalenia spojówek i brzegów powiek zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Badania potwierdziły bardzo dobrą tolerancję i pełne bezpieczeństwo działania leku w ocenie lekarzy oraz dużą wygodę aplikacji i brak zaburzeń widzenia w ocenie pacjentów.

Słowa kluczowe: Bakteryjne zapalenie spojówek, bakteryjne zapalenie brzegów powiek i spojówek, leczenie, tobramycyna, krople oczne o zwiększonej lepkości.
Pobierz pdf:
POWRÓT