Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zakrzep żyły środkowej siatkówki u 26-letniej kobiety – opis przypadku

lek. med. Joanna Konopińska, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Ewa Godlewska,
lek. med. Katarzyna Jadwiga Napora, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Zakrzep żyły środkowej siatkówki należy do grupy chorób naczyniowych oka. Zwykle dotyczy osób po 65 roku życia, obciążonych przewlekłymi schorzeniami ogólnoustrojowymi takimi jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, hiperlipidemia, czy otyłość. Pacjent dotknięty tą chorobą zgłasza nagłe, bezbolesne, jednostronne, mniej lub bardziej głębokie obniżenie ostrości wzroku. Do jego typowych objawów w obrazie dna oka należą: obrzęk plamki, zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego, poszerzenie i krętość naczyń żylnych oraz krwotoki śródsiatkówkowe.
Przedstawiany przypadek opisuje rzadki przykład manifestacji tej patologii u 26-letniej pacjentki, u której nie stwierdzono typowych czynników etiologicznych. Występowanie tej choroby w grupie młodych dorosłych jest najczęściej wiązane z obecnością anomalii naczyniowych oraz chorób wpływających na czynność układu krzepnięcia. Wywiad rodzinny wskazywał obecność podobnego przypadku u bliskiej krewnej opisywanej pacjentki, co może przemawiać za podłożem genetycznym tej choroby.

Słowa kluczowe: Zakrzep żyły środkowej siatkówki, angiografia, ultrasonografia dopplerowska kolorowa.
Pobierz pdf:
POWRÓT