Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Cystowaty obrzęk plamki w przebiegu zespołu Ushera u rodzeństwa – opis przypadku

lek. med. Magdalena Smużyńska, dr n. med. Ewa Pieczara,
prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, dr n. med. Maria Żejmo,
dr n. med. Katarzyna Makowiecka, lek. med. Paweł Banasiak

Streszczenie
Zespół Ushera, opisany po raz pierwszy ponad 150 lat temu, należy do rzadkich genetycznych schorzeń, na którego obraz kliniczny składają się: barwnikowe zwyrodnienie siatkówki oraz upośledzenie słuchu lub głuchota z wtórnym zaburzeniem rozwoju mowy. Głuchota ma charakter wrodzonej głuchoty sensoryczno-neuronalnej. Zespół ten charakteryzuje się zmiennością nasilenia objawów i ze względu na to został podzielny na trzy odmienne typy. Osoby z tym zespołem, jak większość osób chorujących na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zagrożone są rozwinięciem dodatkowo innych schorzeń okulistycznych, jak np.: zaćma, głównie podtorebkowa tylna, torbielowaty obrzęk plamki i inne. Dotychczas przeprowadzone badania genetyczne zwracają uwagę na wielogenowe uwarunkowanie tego schorzenia. Zastosowana diagnostyka genetyczna pozwoliła wyodrębnić do chwili obecnej 12 loci oraz 4 geny odpowiedzialne za powstanie tego zespołu.
W pracy przedstawiono przypadek występowania zespołu Ushera u rodzeństwa – sióstr w wieku 17 i 16 lat, które pozostają pod opieką tutejszej poradni i oddziału klinicznego. U obydwu dziewczynek w ramach diagnostyki przeprowadzono szczegółowe kliniczne badanie okulistyczne, uzupełnione następnie o badania dodatkowe: pole widzenia, badanie optycznej koherentnej tomografii siatkówki, angiografię fluoresceinową, badania elektrofizjologiczne. W trakcie obserwacji dzieci, w przebiegu choroby rozwinął się torbielowaty obrzęk plamki w obydwu oczach, słabo reagujący na zastosowane leczenie farmakologiczne ogólne i miejscowe. W czasie diagnostyki dzieci zwrócono równocześnie uwagę na pogorszenie słuchu u matki, która wcześniej nie była diagnozowana w kierunku zespołu Ushera.

Słowa kluczowe: Zespół Ushera, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, głuchota sensoryczno-neuronalna, obrzęk plamki, diagnostyka genetyczna.
Pobierz pdf:
POWRÓT