Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie ranibizumabu (Lucentis) w leczeniu neowaskularyzacji naczyniówkowej towarzyszącej pasmom naczyniastym – opis przypadku

lek. med. Rafał Ściegienny, dr n. med. Leopold Glasner, lek. med. Dorota Raczyńska

Streszczenie
Pasma naczyniaste (angioid streaks – AS) są pęknięciami i rozstępami w warstwie kolagenowej lub elastycznej, patologicznie pogrubionej, kruchej i uwapnionej błony Brucha. Oftalmoskopowo widoczne jako poszarpane, wąskie linie, głęboko umiejscowione w siatkówce. Neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV) jest główną przyczyną utraty centralnego widzenia u pacjentów z AS. To powikłanie było obserwowane u ponad 70% pacjentów z AS.
Celem pracy jest przedstawienie pacjentki leczonej doszklistkowymi iniekcjami leku ranibizumab (Lucentis), z powodu jednostronnej poddołkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej związanej z pasmami naczyniastymi. Pacjentka była skierowana do Kliniki z powodu obniżenia ostrości wzroku w oku prawym. Pacjentce podano dwukrotnie doszklistkowo 0,5 mg ranibizumabu. Rezultaty leczenia były oceniane za pomocą: badania najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA), testu Amslera, barwnej fotografii dna oka i angiografii fluoresceinowej (FA), optycznej koherentnej tomografii (OCT).
W ciągu czterech tygodni po pierwszej iniekcji doszklistkowej, u pacjentki w oku prawym nastąpiła poprawa najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) z 0,6 do 0,9. Na wizycie kontrolnej po dziesięciu tygodniach BCVA w oku prawym wynosiła 1,0; wykonano także drugą doszklistkową iniekcję 0,5 mg leku ranibizumab. Dziesięć tygodni po drugiej iniekcji doszklistkowej BCVA w oku prawym była 1,0. Nastąpiło zmniejszenie zarówno obrzęku plamki, jak i zmniejszenie przecieku z CNV. Nie obserwowano żadnych powikłań związanych z podaniem leku. W omawianym przypadku wyniki doszklistkowego podania leku ranibizumab wskazują, że jest on dobrze tolerowany, poprawia ostrość wzroku, zmniejsza obrzęk plamki i przeciek barwnika w angiografii fluoresceinowej. Zastosowanie terapii anty-VEGF lekiem ranibizumab w leczeniu poddołkowej CNV w przebiegu pasm naczyniastych wymaga dalszych badań z analizą większej liczby chorych.

Słowa kluczowe: Homeostaza, neowaskularyzacja naczyniówkowa, ranibizumab (Lucentis), pasma naczyniaste, naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka.
Pobierz pdf:
POWRÓT