Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Kliniczne zastosowania aberrometru KR-1W firmy Topcon

lek. Lucyna Moćko, dr hab. inż. Marek Zając, lek. Michał Milka,

dr n. med. Dariusz Dobrowolski, lek. Beata Węglarz,

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Aberrometria okulistyczna jest nową metodą diagnostyki wad układu optycznego oka. Aberracje to różnice pomiędzy rzeczywistym i idealnym obrazem  uzyskiwanym w układzie optycznym. Aberrometria określa aberracje monochromatyczne niskiego i wysokiego rzędu. Aberracjami niskiego rzędu są niemiarowość i niezborność. Aberracje wysokiego rzędu odpowiadają astygmatyzmowi nieregularnemu. Analiza frontu falowego dostarcza wielu informacji o jakości widzenia oczu zdrowych, starzejących się oraz o przypadkach chorobowych. Najczęstszymi zastosowaniami praktycznymi aberrometrów są w chwili obecnej zastosowania w chirurgii refrakcyjnej. W wielu ośrodkach wykonywane są zabiegi personalizowane, oparte na precyzyjnej ocenie frontu falowego (wavefront – guided refractive surgery). Dotyczy to chirurgii rogówki i soczewki. Kliniczne zastosowania aberrometru KR-1W firmy Topcon obejmują: ocenę dynamiki filmu łzowego, pomiary aberracji niskiego i wysokiego rzędu w przypadkach patologii rogówkowych i soczewkowych, ocenę rogówkowych i soczewkowych przyczyn jednoocznego widzenia podwójnego i potrójnego, diagnostykę skurczu i niedomogi akomodacji, dobór odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej asferycznej i torycznej do wszczepu oraz ocenę  pooperacyjną techniki tego wszczepu. Ponadto aberrometria, dzięki funkcji pupillometrii i ocenie przesunięcia osi źrenicznej względem wzrokowej, jest narzędziem pomocnym w kwalifikacji pacjentów do wszczepu wewnątrzgałkowej soczewki wieloogniskowej. Aberrometria jest jedyną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę aberracji wysokiego rzędu oraz astygmatyzmu soczewkowego. Możliwość wykonywania badań seryjnych jest dodatkową zaletą aberrometru KR-1W firmy Topcon. Symulowane przez aparat obrazy pierścieni Landolta ułatwiają zrozumienie problemów jakości widzenia pacjentów, u których występują aberracje wysokiego rzędu. Aberrometria jest cennym narzędziem diagnostycznym, pomocnym w diagnostyce schorzeń wpływających na optyczną jakość widzenia.

Słowa kluczowe: Front falowy, aberrometria, czujnik Hartmanna-Shacka, aberracje wysokiego rzędu, chirurgia efrakcyjna.
Pobierz pdf:
POWRÓT