Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena wartości prognostycznej ekspresji genów TGFβ1, TGFβ2 i TGFβ3 w przedniej torebce soczewki i jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u dzieci ze zmętnieniem tylnej torebki soczewki

lek. Paweł Banasiak, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik, lek. Piotr Berezowski, mgr Magdalena Kimsa,

dr hab. n. med. Erita Filipek, dr hab. n. med. Ewa Pieczara,

dr hab. n. med. Lidia Nawrocka, mgr Magdalena Kwiecień

Wstęp:
Transformujący czynnik wzrostu beta (TGFβ) jest jednym z czynników regulujących zachowanie komórek w tkankach oka, zarówno w procesach  fizjologicznych, jak i patologicznych. U ssaków występują 3 izoformy TGFβ (TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3). TGFβ powoduje głównie zwiększenie ekspresji genów związanych z włóknieniem tkanek, zwiększenie produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej oraz hamuje proliferację komórek. Zmętnienie tylnej torebki jest spowodowane pooperacyjną migracją komórek nabłonkowych soczewki, depozytami kolagenu i regeneracją włókien komórkowych. Celem pracy była ocena aktywności transkrypcyjnej genów TGFβ w  jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i przedniej torebce soczewki u dzieci z zaćmą wtórną po zabiegu usunięcia zaćmy wrodzonej.
Materiały i metody:

Do badania zakwalifikowano 38 dzieci operowanych z powodu zaćmy wrodzonej. 46 fragmentów przedniej torebki soczewki z komórkami nabłonkowymi oraz krew pełną uzyskano w trakcie zabiegu operacyjnego. Ekstrakcję całkowitego RNA z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej i przedniej torebki soczewki przeprowadzono z użyciem odczynnika TRIzol. Liczbę cząsteczek mRNA TGFβ1, TGFβ2 i TGFβ3 wyznaczono techniką QRT-PCR z zastosowaniem SYBR Green I chemistry. Wyniki: Stwierdzono podwyższoną ekspresję genu TGFβ1 w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (p = 0,006) oraz obniżoną ekspresję genu TGFβ3 (p = 0,033) w przedniej torebce soczewki.
Wnioski:

Ekspresja genu TGFβ1 może być potencjalnym czynnikiem prognostycznym wystąpienia zmętnienia tylnej torebki soczewki u dzieci.

Słowa kluczowe: TGFβ, zaćma wrodzona, zmętnienie tylnej torebki, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT