Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ectropion uveae congenitum – opis przypadku

dr n. med. Ewa Pieczara

Streszczenie
Ectropion uveae – wywinięcie listka barwnikowego tęczówki jest rzadko występującą anomalią, najczęściej o charakterze niepostępującym. Częściej występuje w jednym oku, ale może też występować w obu oczach. Wyróżniamy postać wrodzoną i nabytą. Wrodzone wywinięcie naczyniówki (congenital ectropion uveae – CEU)
może występować w zespołach wad wrodzonych i chorobach genetycznych. CEU najczęściej występuje w neurofibromatozie typu 1 (neurofibromatosis type 1 –  NF-1), zespole Riegera (Rieger anomaly), zespole Pradera-Williego (Prader-Willi syndrome) i przeroście połowiczym twarzy (facial hemihypertrophy). Nabyta  ostać ectropion uveae powstaje na skutek błoniastych trakcji tęczówki z przyczyn wtórnych, takich jak zapalenie i niedokrwienie. Wrodzone wywinięcie listka barwnikowego tęczówki często współistnieje z jaskrą związaną z cechami goniodysgenezy w kącie tęczówkowo-rogówkowym. Jaskra ujawnia się zwykle między wczesnym dzieciństwem a okresem dojrzewania lub w wieku dojrzałym. W pracy opisano przypadek 20-letniego mężczyzny z neurofibromatozą typu 1 i CEU w oku prawym, w 18-letnim okresie obserwacji. Pacjent został przyjęty do Kliniki Okulistyki Dziecięcej w Katowicach w 1992 roku jako 2-letni chłopiec, z powodu  zauważonego przez rodziców powiększenia gałki ocznej prawej. Zastosowano miejscowo do oka prawego β-bloker. Z powodu podwyższonego ciśnienia  wewnątrzgałkowego, współistniejącego z obwodowym odwarstwieniem siatkówki (usg), w 1993 roku wykonano dwukrotnie cyklokrioterapię i kriopeksję  (cyclocryotherapy and cryopexy). W 1995 roku wykonano trabekulektomię z przypodstawną irydektomią w oku prawym, uzyskując normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego. Do chwili obecnej pacjent nie stosuje leków miejscowych. Trabekulektomia jest zabiegiem skutecznym w leczeniu jaskry w przebiegu CEU. Pacjent wymaga stałej kontroli okulistycznej i  neurologicznej.

Słowa kluczowe: Ectropion uveae congenitum, jaskra, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT