Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Torbielowaty obrzęk plamki w przebiegu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki – opis przypadku

lek. Danuta Sielicka, lek. Monika Oziębło-Kupczyk,

lek. Beata Chrzanowska, dr n. med. Michał Szumiński,

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Streszczenie
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa – RP) definiuje się jako grupę chorób dziedzicznych, które upośledzają funkcje fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego siatkówki, prowadząc do postępujących ubytków w polu widzenia i nieprawidłowych zapisów ERG. Typowe zmiany widoczne na dnie oka w przebiegu RP to: zwężenie tętnic, woskowa bladość tarczy nerwu wzrokowego oraz nagromadzenie skupisk barwnika w kształcie komórek kostnych. Niekiedy obserwowany jest torbielowaty obrzęk plamki oraz zaćma podtorebkowa tylna. W 2009 roku u 17-letniego chłopca, z rozpoznanym w 2002 roku zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, wystąpiło znaczne pogorszenie ostrości wzroku: V.o.d. = 0,4 c.corr. wł., V.o.s. = 0,4 c.corr. wł. Na dnie oka stwierdzono zwężone naczynia tętnicze, na średnim obwodzie przegrupowania barwnika o typie komórek kostnych oraz obrzęk siatkówki w okolicy plamek. Badanie OCT potwierdziło obrzęk plamek obu oczu (w OP rzędu 480 μm, w OL – obrzęk głównie dołka i strefy okołodołkowej – rzędu 500 μm). W leczeniu zastosowano Diuramid 1 x 1 tabl. przez 4 tygodnie. Ostrość wzroku nie uległa zmianie, natomiast w badaniu OCT stwierdzono zmniejszenie obrzęku plamki. W badaniu kontrolnym stwierdzono: V.o.d. = 0,5 c.corr. wł., V.o.s. = 0,4 c.corr. wł., w badaniu OCT plamek obecność dużych przestrzeni płynowych śródsiatkówkowych i obrzęk w okolicy dołeczka – w OP rzędu 665 μm, a w OL – 650 μm. W leczeniu zastosowano Dexaven i.v., a następnie Metypred i Diuramid p.o. Torbielowaty obrzęk plamki w przebiegu RP występuje dość rzadko, może powodować znaczne obniżenie ostrości wzroku i wymaga leczenia zachowawczego (sterydy, inhibitory anhydrazy węglanowej) lub operacyjnego. W przypadku naszego pacjenta leczenie zachowawcze nie było dość skuteczne, pozwoliło jedynie na zmniejszenie obrzęku plamki.

Słowa kluczowe: Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, obrzęk torbielowaty plamki, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT