Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena ryzyka progresji zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) po operacji zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej – przegląd piśmiennictwa

lek. Irmina Duchnik, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Erita Filipek, dr n. med. Lidia Nawrocka

Streszczenie
W związku z procesem starzenia się społeczeństw obserwujemy zwiększoną liczbę pacjentów z rozpoznanym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) i zaćmą. Choroby te stanowią główną przyczynę obniżenia ostrości wzroku u osób po 50 r.ż. Badania dowodzą obecności wspólnego podłoża patogenetycznego
i czynników ryzyka zaćmy i AMD. Operacja zaćmy jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na świecie. W piśmiennictwie brak jednoznacznego stanowiska
odnoszącego się do wpływu operacji zaćmy na rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Zmętnienie soczewki niejednokrotnie znacznie utrudnia wgląd
w dno oka przed zabiegiem, a przez to zaburza ocenę progresji AMD po usunięciu zaćmy. Rozwój mikrochirurgii oka na przestrzeni lat doprowadził do modyfikacji technik operacji zaćmy oraz typu wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej, co mogło mieć wpływ na różnice w uzyskanych końcowych wynikach badań. Obecnie dąży się do zminimalizowania nacięcia rogówki, co ma zapewnić większe bezpieczeństwo zabiegu i zmniejszenie liczby powikłań. Celem niniejszego opracowania jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego badań oceniających ryzyko progresji zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.

Słowa kluczowe: Operacja zaćmy, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD.
Pobierz pdf:
POWRÓT