Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Współczesne metody korekcji starczowzroczności. Część I – okulary progresywne

lek. med. Anna Sieja-Bujewska, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,

mgr farm. Marcin Bujewski

Streszczenie
Presbiopia jest naturalnym procesem starzenia się oka. Polega na postępującym ograniczeniu zdolności do akomodacji, do skupiania wzroku na blisko położonych obiektach. Mechanizm tego zjawiska nie jest do końca znany. Wiadome jest, iż po 45 roku życia włókienka obwódki rzęskowej oraz włókna mięśnia rzęskowego tracą swoją elastyczność, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia akomodacji. Pacjent zaczyna mieć trudności z postrzeganiem drobnego tekstu w książce. Aby temu zaradzić potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego dodatku do bliży, co jest możliwe przy dobraniu prawidłowej korekcji okularowej. W niniejszej pracy skupiono się na okularach progresywnych, chociaż oprócz nich znamy wiele innych metod korekcji starczowzroczności, jak np. soczewki kontaktowe czy zabiegi chirurgiczne. Okulary to jednak nadal najpowszechniejsza i najczęściej wybierana metoda dla poprawienia ostrości wzroku u pacjentów z presbiopią. W naszym artykule skupiamy uwagę na okularach progresywnych, ponieważ stanowią one najlepsze rozwiązanie dla osób, które pragną dobrze widzieć na odległości bliskie, dalekie i, co najważniejsze, na odległości pośrednie. Okulary progresywne umożliwiają przeniesienie wzroku na wymaganą odległość przy zachowaniu prawidłowej ostrości widzenia. Jednym z problemów jakie mogą wystąpić w trakcie okresu adaptacji może być uczucie lekkiego dyskomfortu i zamazane widzenie, które mija, jeżeli tylko pacjent nauczy się odpowiednio poruszać głową tak, aby w sposób płynny przenosić wzrok z przedmiotów położonych w dali do tych znajdujących się nieco bliżej. Wiadomo, że im szybciej nastąpi używanie okularów progresywnych, tym łatwiejszy będzie czas adaptacji oraz komfort z używania tylko jednej pary okularów.

Słowa kluczowe: Presbiopia, okulary progresywne, widzenie pośrednie.
Pobierz pdf:
POWRÓT