Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra: dlaczego prostaglandyny?

lek. med. Marcin Smorawski, dr hab. n. med. Marek Gerkowicz

Streszczenie
Jaskra to postępująca degeneracja nerwu wzrokowego. Jest to wieloczynnikowa i podstępna choroba. Skąpe objawy, które charakteryzują to schorzenie powodują, że aż 50% chorych to osoby nieświadome tego stanu. Dane statystyczne wynikające z badań populacyjnych przeprowadzonych w Polsce dowodzą, że na jaskrę choruje około 700 000 osób, z których terapię stosuje jedynie 10%. Według danych Polskiego Związku Niewidomych, z powodu jaskry rocznie przybywa u nas aż 500 niewidomych pacjentów. W Stanach Zjednoczonych na jaskrę choruje i leczy się 15 milionów pacjentów. Porównując zatem obydwie populacje dochodzimy do dość pesymistycznych wniosków co do skuteczności naszego systemu ochrony zdrowia. Uznaje się, że do tej pory nie odkryto wszystkich czynników odpowiedzialnych za postęp choroby, a z tych, które zostały odkryte, ciśnienie wewnątrzgałkowe jest czynnikiem, na który możemy wpływać najskuteczniej. Odkrycia ostatnich lat sprawiają, że coraz większego znaczenia w strategii leczenia tej choroby nabierają, oprócz regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wazoprotekcji, także neuroregeneracja czy immunomodulacja. Są one efektem doświadczeń inżynierii tkankowej czy też wieloletnich badań nad infekcją Helicobacter pylori, a także studiów nad jaskrą niskiego ciśnienia. Należy przy tym położyć nacisk na fakt, że nie istnieje uniwersalnie przyjęte ciśnienie docelowe. Jego wartości w dużej mierze zależą od stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego, wieku pacjenta i prognoz.

Słowa kluczowe: Jaskra, politerapia, terapia złożona, terapia łączona, nerw wzrokowy.
Pobierz pdf:
POWRÓT