Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Praktyczne aspekty wykorzystania różnych tonometrów do diagnostyki jaskry

dr n. med. Mariola Depczyńska

Streszczenie
Coraz powszechniej stosowane w naszym kraju badania strukturalne: HRT, GDx i OCT umożliwiają wczesną diagnostykę jaskry, w tym wykrycie jaskry przedperymetrycznej. Jednak dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego pozostaje pewnym problemem. W wielu przypadkach zmian jaskrowych na dnie oka i/lub ubytków w polu widzenia ciśnienie  wewnątrzgałkowe mieści się w granicach normy. U części pacjentów z jaskrą okresowe zwyżki ciśnienia wewnątrzgałkowego można wykryć wykonując profil dobowy ciśnienia. Niewyjaśnione pozostaje znaczenie krótkoi długoterminowych fluktuacji ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz dokładności jego pomiaru. Pewnym ograniczeniem rzeczywistego odczytu ciśnienia wewnątrzgałkowego są właściwości biomechaniczne rogówki. Na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego mają wpływ takie parametry, jak: centralna grubość rogówki, krzywizna rogówki, obrzęk czy histereza. Wykorzystanie tonometrii nowej generacji (tonometria konturowa Pascala, Ocular Response Analyzer) pozwala na najdokładniejsze pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, zbliżone do rzeczywistego ciśnienia jakie panuje wewnątrz gałki ocznej. Dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą mogą przekraczać nawet 15 mmHg. Ponadto różnica między wartością ciśnienia wewnątrzgałkowego mierzonego tradycyjną metodą Schiotza i mierzonego tonometrem nowych technologii może sięgać 10 mmHg. Właściwa ocena ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem jego zmienności umożliwia diagnostykę najwcześniejszych stadiów choroby i odpowiednie jej leczenie.

Słowa kluczowe: Jaskra, ciśnienie wewnątrzgałkowe, tonometr.
Pobierz pdf:
POWRÓT