Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Toksyczny zespół przedniego odcinka

dr n. med. Iwona Obuchowska, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Toksyczny zespół przedniego odcinka (TASS) jest jałową pooperacyjną reakcją zapalną przedniego segmentu oka, spowodowaną wniknięciem do niego związków o etiologii  nieinfekcyjnej. Prawdopodobne przyczyny TASS obejmują takie czynniki, jak: płyny podawane do oka, których skład chemiczny, stężenie, pH lub osmolarność są niewłaściwe, konserwanty, detergenty enzymatyczne, endotoksyny bakteryjne oraz pozostałości i osady po utlenieniu metali z narzędzi chirurgicznych. TASS typowo pojawia się po 12–48 godzinach
od operacji. Proces chorobowy jest ograniczony jedynie do przedniego odcinka oka i zawsze wiąże się z ujemnymi posiewami w kierunku bakterii. Najczęstszymi objawami choroby, zgłaszanymi przez pacjenta, są: znaczne przymglenie widzenia, przekrwienie i ból oka. Najważniejsze cechy kliniczne TASS to rozlany („od rąbka do rąbka”) obrzęk rogówki, wtórny do znacznego uszkodzenia jej śródbłonka oraz przerwanie bariery krew-płyn komorowy, co prowadzi do pojawienia się komórek i wysięków zapalnych w komorze przedniej, z poziomem ropy włącznie. Ostatecznie, TASS może powodować znaczne uszkodzenia tęczówki, zniekształcające źrenicę oraz rozwój jaskry wtórnej na skutek uszkodzenia beleczkowania kąta przesączania. Leczenie TASS koncentruje się głównie na profilaktyce, ponieważ po wniknięciu do oka czynnika toksycznego, jedyne co można zrobić to hamować wtórną immunologiczną odpowiedź zapalną. Intensywna miejscowa steroidoterapia może ewentualnie spowodować cofnięcie się procesu zapalnego, jednak w ciężkich przypadkach klinicznych pozostają trwałe zmiany, takie jak stały obrzęk rogówki czy inne przewlekłe powikłania pozapalne.

Słowa kluczowe: Jałowa reakcja zapalna, przedni odcinek oka, operacja.
Pobierz pdf:
POWRÓT