Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra z zamkniętym kątem – pierwotna czy wtórna?

prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka

Streszczenie
Rozpoznanie jaskry „zamkniętego” czy „zamykającego się” kąta przesączania opiera się na stwierdzeniu różnych zaburzeń anatomicznych w przednim odcinku oka, które prowadzą do mechanicznego zablokowania kąta. Może to być gruba, obwodowa część tęczówki, długie wyrostki rzęskowe, cysty w ciele rzęskowymi tęczówce, zrosty przednie lub tylne. Może to być wreszcie sytuacja, gdy bliskie umiejscowienie soczewkii tylnej powierzchni tęczówki doprowadza do wzrostu oporu przepływu cieczy wodnistej przez źrenicęz komory tylnej do przedniej. Zamknięcie kąta w tzw. mechanizmie względnego bloku źrenicznego jest prawdopodobnie przyczyną większości przypadków „pierwotnego zamknięcia kąta”, aczkolwiek coraz częściej wskazuje się jako przyczynę zamknięcia także zespół płaskiej tęczówki (iris plateau) – zwłaszcza u ludzi młodych, a także zamknięcie kąta wskutek zmian w soczewce. Wydaje się, że istniejący podział na jaskrę zamkniętego kąta pierwotną i wtórną jest podziałem sztucznym, zwłaszcza odkąd pojawiły się metody diagnostyki przedniego odcinka oka, takie jak ultrabiomikroskopia (UBM) i optyczna koherentna tomografia (OCT), które dokładnie potrafią wskazać przyczynę zablokowania kąta przesączania.

Słowa kluczowe: Jaskra z zamkniętym kątem, badanie UBM, badanie SL-OCT, mechanizmy zamknięcia kąta, diagnostyka jaskry.
Pobierz pdf:
POWRÓT