Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie prz ezźrenicznej termoterapii w nowotworach wewnątrz gałkowych

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Streszczenie
Najczęstszymi złośliwymi nowotworami wewnątrzgałkowymi są przerzuty do błony naczyniowej. Bezobjawowe przerzuty mogą ujawniać się nawet wiele lat po usunięciu guza pierwotnego. Najczęściej występującym, pierwotnym złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym jest czerniak naczyniówki, natomiast u dzieci siatkówczak. U większości chorych z przerzutami  wewnątrzgałkowymi stosuje się leczenie systemowe: chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię oraz leczenie miejscowe ogniska pierwotnego (wycięcie i/lub napromienianie).
Od lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęto stosowanie przezźrenicznej termoterapii (transpupillary thermotherapy − TTT) w leczeniu czerniaków naczyniówki, później naczyniaków naczyniówki, siatkówczaków, a od kilku lat również przerzutowych nowotworów wewnątrzgałkowych. W krakowskiej Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej leczeni są pacjenci z nowotworami  wewnątrzgałkowymi. Metodami leczenia stosowanymi u dorosłych są: brachyterapia rutenowa (106Ru), brachyterapia jodowa (125I), przezźreniczna termoterapia oraz metoda chirurgiczna – wycięcie guza. Celem opracowania było omówienie, na podstawie własnych doświadczeń oraz informacji z piśmiennictwa, możliwości leczenia metodą TTT nowotworów wewnątrzgałkowych u dorosłych, tj.: przerzutów wewnątrzgałkowych, czerniaków naczyniówki i naczyniaków naczyniówki. Metodę przezźrenicznej termoterapii możemy uznać za bardzo przydatną w leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych, niemal we wszystkich przypadkach przerzutów do naczyniówki oraz średniej wielkości naczyniakach naczyniówki. W przypadkach małych lub średniej wielkości czerniaków naczyniówki TTT może być łączona z brachyterapią.

Słowa kluczowe: Przezźreniczna termoterapia, nowotwory wewnątrzgałkowe.
Pobierz pdf:
POWRÓT