Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ostry stożek rogówki u dzieci z niedorozwojem umysłowym

dr n. med. Ewa Pieczara

Streszczenie

Wstęp: Stożek rogówki (keratoconus) jest postępującą, niezapalną, najczęściej obustronną, asymetryczną ektazją rogówki. Charakteryzuje się paracentralnym ścieńczeniem i uwypukleniem rogówki, powodującym powstanie nieregularnej niezborności krótkowzrocznej i upośledzenie widzenia. Często występuje z zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, atopią, alergią, wadami serca i tarciem oczu. Ostry stożek rogówki (wodniak, hydrops) powstaje w wyniku pęknięcia błony Descemeta. Przenikająca przez nią ciecz wodnista wywołuje masywny obrzęk istoty właściwej i nabłonka. Występuje ból oka, łzawienie, nastrzyknięcie mieszane, światłowstręt i obniżenie ostrości wzroku. Celem pracy jest ocena leczenia operacyjnego ostrego stożka rogówki u dzieci ze znacznym upośledzeniem umysłowym i agresywnym zachowaniem.


Pacjenci i metody: Badaniem objęto 6 dzieci (4 chłopców, 2 dziewczynki) z niedorozwojem umysłowym, w wieku od 9 do 18 lat (śr. 12,8 lat), z ostrym stożkiem rogówki, leczonych od 2005 do 2010 roku. Zespół Downa występował u 2 dzieci, ślepota Lebera u 2 dzieci. Stożek obustronny występował u 2 badanych dzieci, jednostronny u 4 dzieci. W 3 oczach (37,5%) wykonano zabieg operacyjny trabekulektomii z przypodstawnym wycięciem tęczówki z naszyciem uwodnionej, liofilizowanej rogówki dawcy. W 5 oczach (62,5%) zastosowano trabekulektomię
z naszyciem błony owodniowej na stożek rogówki. Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 5 lat (śr. 31,2 miesiąca).


Wyniki: Po zabiegu uzyskano spłaszczenie rogówki i zwiększenie jej przezroczystości w miejscu stożka. Ostrość wzroku wahała się od braku poczucia światła stwierdzanego przed operacją do ruchów ręki przed okiem.


Wnioski: Zabieg trabekulektomii z naszyciem błony owodniowej lub liofilizowanej rogówki jest szybką, efektywną i bezpieczną metodą leczenia ostrego stożka rogówki u dzieci z  upośledzeniem umysłowym.

Słowa kluczowe: Ostry stożek rogówki, leczenie chirurgiczne, dzieci z niedorozwojem umysłowym.
Pobierz pdf:
POWRÓT