Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Doszklistkowa iniekcja bewacizumabu w leczeniu obrzęku plamki w następstwie zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki - opis przypadku

dr n. med. Łukasz Bednarski, kpt lek. med. Zbigniew Małolepszy, mjr lek. med. Grzegorz Jahn

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie przypadku obrzęku plamki (macular edema – ME) w przebiegu zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki (branch retinal vein occlusion – BRVO), w którego leczeniu zastosowano iniekcje doszklistkowe bewacizumabu oraz ocenę funkcjonalną i morfometryczną narządu wzroku przed i po leczeniu.
Przed leczeniem ostrość wzroku w najlepszej korekcji wynosiła wg Snellena 0,6, grubość siatkówki w dołeczku 576 µm, objętość plamki 9,05 mm3. Pacjent otrzymał trzy iniekcje bewacizumabu w odstępach pięciotygodniowych. Obserwowano stopniową poprawę ostrości wzroku oraz zmniejszanie się grubości siatkówki w dołeczku. Po 6 miesiącach od zachorowania ostrość wzroku wyniosła 1,0 z trudem, średnia grubość siatkówki w dołeczku 178+/−9 µm, objętość plamki 7,6 mm3. Po 1 roku ostrość wzroku wyniosła 1,0 z trudem, średnia grubość siatkówki w dołeczku 186+/−8 µm, objętość plamki 7,46 mm3.
W tym przypadku wydaje się, iż uzyskanie tak dobrych parametrów końcowych po leczeniu może potwierdzać korzystny wpływ inhibitorów naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (anti-vascular endothelial growth factor – anti-VEGF) w leczeniu ME w BRVO.

Słowa kluczowe: Zakrzep gałązki żyły głównej siatkówki (BRVO), obrzęk plamki (ME), inhibitory naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (anti-VEGF), optyczna koherentna tomografia (OCT).
Pobierz pdf:
POWRÓT