Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie kliniczne funkcji rehabilitacyjnej (biofeedback) mikroperymetru MP-1 w leczeniu niedowidzenia – badanie pilotażowe

dr n. med. Ewa Pieczara, lek. med. Piotr Gościniewicz 

dr n. med. Ewa Pieczara 
lek. med. Piotr Gościniewiczdr n. med. Ewa Pieczara lek. med. Piotr Gościniewicz

Streszczenie

Niedowidzenie występuje u 1–4% populacji dziecięcej, a wśród osób dorosłych jego występowanie szacuje się na ok. 2,9%. Większość niepowodzeń w leczeniu niedowidzenia spowodowana jest późnym rozpoznaniem, późno zastosowanym leczeniem i brakiem możliwości uzyskania centralnej fiksacji. Mikroperymetr MP-1 służy do badania pola widzenia metodą mikroperymetrii, która ma coraz szersze zastosowanie w okulistyce. Jest on również wyposażony w funkcję rehabilitacyjną biofeedback, która poprzez analizę fiksacji może poprawić jej parametry.
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania klinicznego mikroperymetru MP-1 w leczeniu niedowidzenia.
25-letni pacjent z niedowidzeniem oka lewego został poddany serii treningów przy pomocy funkcji rehabilitacyjnej (biofeedback) mikroperymetru MP-1, Nidek Technologies. Przeprowadzono łącznie 10 sesji składających się z 10-minutowych ćwiczeń oka lewego 1 raz w tygodniu. Warunki przeprowadzanych ćwiczeń były jednakowe, a pacjent był każdorazowo poddawany badaniu okulistycznemu przed ćwiczeniem.
Po skończonej serii ćwiczeń stwierdzono poprawę ostrości wzroku do dali z korekcją oka lewego z 0,3 do 0,4 oraz subiektywną poprawę widzenia zgłaszaną przez pacjenta. Znalazło to potwierdzenie w poprawie stabilności fiksacji w badaniu mikroperymetrycznym.
Funkcja rehabilitacyjna (biofeedback) mikroperymetru MP-1 może być ciekawym i skutecznym narzędziem w rehabilitacji niedowidzenia. Badania rehabilitacji oczu niedowidzących przy zastosowaniu powyższej techniki wymagają rozszerzenia na większą grupę
badanych.

Słowa kluczowe: Niedowidzenie, leczenie, mikroperymetr, badanie fiksacji, funkcja rehabilitacyjna biofeedback.
Pobierz pdf:
POWRÓT