Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Fizjologia nadwzroczności związanej z wiekiem

lek. med. Grzegorz Nawrot, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie
Nadwzroczność cechuje się nieprawidłowym ogniskowaniem promieni świetlnych za siatkówką. Mechanizm akomodacyjny soczewki pozwala na ostre widzenie z bliskich odległości. Polega on na zmianie kształtu soczewki pod wpływem czynności skurczowej mięśnia rzęskowego. Nie udowodniono korelacji pomiędzy płcią a nadwzrocznością, uważa się natomiast za istotny czynnik etniczny.
Z wiekiem dochodzi do znacznego zmniejszenia zakresu akomodacji, będącego przyczyną oddalania się punktu bliży wzrokowej. Utrata zdolności nastawczej oka wynika ze zmian fizjologicznych soczewki, odznaczających się jej stwardnieniem, oraz z zaburzeń biochemicznych. Ponadto, z wiekiem dochodzi do osłabienia czynności mięśnia rzęskowego. Niekorzystne procesy fizjologiczne w soczewce odpowiedzialne są nie tylko za jej mętnienie, lecz także za postępujące trudności widzenia z bliskich odległości. Szczególnie uciążliwe wydaje się to dla osób już wcześniej nadwzrocznych, dla których druga para okularów staje się niezbędna w codziennym życiu.
Wygodnym rozwiązaniem są szkła progresywne lub soczewki kontaktowe bi- lub multifokalne, które zapewniają dobrą ostrość wzroku z każdej odległości. Wadą stosowania soczewek kontaktowych jest konieczność (nieraz niemożliwa) adaptacji do nowej korekcji. Nowoczesne techniki małoinwazyjnej fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej (również multifokalnej) często przywracają pacjentowi radość życia, jak również możliwość dalszej pracy zawodowej. Wnikliwe i zindywidualizowane badanie pacjenta pozwala w porę wykryć i zaopatrzyć wadę wzroku w odpowiedni, wygodny dla pacjenta sposób.

Słowa kluczowe: Nadwzroczność, paradoks soczewkowy, akomodacja, zaćma soczewki, starczowzroczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT