Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Występowanie i mechanizmy patogenetyczne surowiczego odłączenia naczyniówki po operacjach usunięcia zaćmy

dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Anna Bryl-Przybylska, prof. dr hab. med. Zofa Mariak

Streszczenie
Cel: Ocena częstości występowania i mechanizmów patogenetycznych rozwoju surowiczego odłączenia naczyniówki we wczesnym okresie po operacji usunięcia zaćmy.
Metody:  Prospektywnymi badaniami objęliśmy1000 kolejnych pacjentów – 614 kobiet i 386 mężczyznw wieku od 18 do 97 lat (średnio 70,9±11,6 lat), operowanych w Klinice Okulistyki AM w Białymstoku z powodu zaćmy w latach 2004–2005. Surowicze odłączenie naczyniówki rozpoznawano na podstawie badania ultra sonografcznego, które wykonywano rutynowo u wszystkich chorych w pierwszych dobach po zabiegu. Analizie poddano wszystkie śród- i pooperacyjne powikłania jak również miejscowe czynniki ryzyka.
Wyniki: Surowicze odłączenie naczyniówki rozpoznano u 12 pacjentów (1,2%) – 5 kobiet i 7 mężczyzn w wieku od 45 do 94 lat (średnio 75,5±16,5 lat). U wszystkich 12 chorych obserwowano śród- lub pooperacyjne powikłania, mogące mieć wpływ na rozwój odłączenia. U 4 pacjentów, 3 operowanych metodą fakoemulsyfkacji (FE) i jednego – metodą zewnątrztorebkową (ECCE), stwierdzono hipotonię i nieszczelność rany pooperacyjnej w pierwszej dobie po zabiegu. U 5 kolejnych chorych, operowanych w 4 przypadkach metodą ECCE i w 1 – FE, w czasie zabiegu doszło do pęknięcia torby tylnej i upływu ciała szklistego. U 3 pozostałych pacjentów, ze względu na znaczne podwichnięcie soczewki usunięto ją w całości za pomocą pętli Webera (ICCE). Towarzyszył temu upływ ciała szklistego i duża poope racyjna hipotonia.
Wnioski: Nieszczelność rany pooperacyjnej, upływ ciała szklistego w czasie zabiegu i związana z tym hipotonia są jednym z mechanizmów prowadzących do rozwoju surowiczego odłączenia naczyniówki po operacjusunięcia zaćmy.

Słowa kluczowe: Surowicze odłączenie naczyniówki, operacja zaćmy.
Pobierz pdf:
POWRÓT