Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Podwójne widzenie po operacji zaćmy – opis przypadku

dr n. med. Ewa Wójcik, dr n. med. Beata Kaczmarek, lek. med. Anna Strzałka

Streszczenie
Podwójne widzenie po operacji usunięcia zaćmionej soczewki jest obecnie rzadkim powikłaniem. Może być ono spowodowane: uprzednio istniejącym zezem, utratą fuzji na skutek deprywacji wzrokowej, urazem okołooperacyjnym lub toksycznym działaniem leków używanych do znieczulenia. Dokładny mechanizm toksycznego działania leków na tkankę mięśniową jest nieznany. Uważa się, że gdy dojdzie do bezpośredniej penetracji leku znieczulającego do mięśnia dochodzi do zastąpienia tkanki mięśniowej przez tkankę włóknistą i w rezultacie powstaje zez restrykcyjny. Wrażliwość mięśni na uszkodzenie zależy od objętości podanego leku, jego stężenia, miejsca iniekcji oraz wieku chorego. Uszkodzenie mięśni może przejawiać się jako przykurcz, nadczynność lub niedowład odpowiedniego mięśnia. Najczęściej dotyczy ono mięśnia prostego dolnego.

Przedstawiamy opis 70-letniej chorej, która zgłosiła się do naszego Oddziału z powodu podwójnego widzenia po operacji zaćmy. Rok wcześniej u chorej wykonano operację usunięcia zaćmionej soczewki lewego oka a następnie, po kilku miesiącach prawego oka. Po wykonaniu operacji lewego oka chora zauważyła podwójne widzenie, które nasiliło się po drugiej operacji. Przed operacjami chora nigdy nie miała zeza ani nie doświadczała podwójnego widzenia. W czasie badania stwierdzono zez pionowy: prawe oko ustawione było wyżej. W śródoperacyjnie przeprowadzonym teście biernej ruchomości stwierdzono znacznego stopnia ograniczenie ruchu prawej gałki ocznej ku dołowi. Rozpoznano przykurcz mięśnia prostego górnego prawego oka i wykonano jego cofnięcie o 3 mm. Po operacji chora nie zgłaszała dolegliwości subiektywnych, nie stwierdzono podwójnego widzenia na wprost. Przedstawiamy wyniki badań ortoptycznych wraz z dokumentacją fotografczną. Przypadek ten przedstawiamy ze względu na rzadkość występowania tego rodzaju powikłań po operacji zaćmy.

Słowa kluczowe: Zez po usunięciu zaćmy, zez restrykcyjny, diplopia.
Pobierz pdf:
POWRÓT