Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie roztworu kropli ocznych 0,5% moksyfloksacyny po zabiegu zgłębnikowania dróg łzowych u dzieci

dr n. med. Ewa Pieczara, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Erita Filipek, dr n. med. Lidia Nawrocka

Streszczenie
Wstęp: Fluorochinolony są obecnie szeroko stosowane w okulistyce (ciprofloksacyna – CILOXAN, PROXACIN, ofloksacyna – FLOXAL, lewofloksacyna – OFTAQUIX, norfloksacyna – CHIBROXIN, lomefloksacyna – OKACIN, moksyfloksacyna – VIGAMOX). Moksyfloksacyna – fluorochinolon IV generacji, zgodnie z ulotką dołączoną do leku może być stosowany u dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności i tolerancji 0,5% roztworu moksyfloksacyny stosowanej po zabiegu płukania i zgłębnikowania przewodu nosowo-łzowego u dzieci.
Pacjenci i metody: Badaniem objęto 19 dzieci (20 oczu) w wieku od 24 dnia do 11 miesiąca życia (śr. 3,5 miesiąca) z wrodzoną niedrożnością dróg łzowych, leczonych w Klinice Okulistyki Dziecięcej SUM w Katowicach, u których wykonano zabieg zgłębnikowania przewodu nosowo-łzowego. U wszystkich dzieci była stosowana wcześniej miejscowo antybiotykoterapia (1–4 antybiotyki). Po zabiegu stosowano Vigamox 3 x dz. przez 5 dni. W czasie badania po 7 dniach zbierano wywiad od rodziców, oceniano odcinek przedni w mikroskopie operacyjnym oraz pobierano wymaz z worka spojówkowego.
Wyniki: Rodzice nie zgłaszali dolegliwości ani objawów ubocznych u dzieci po stosowaniu kropli ocznych Vigamox. W badaniu nie stwierdzono łzawienia ani wydzieliny w worku spojówkowym, w tym po uciśnięciu okolicy woreczka łzowego.
Wnioski: Antybiotyki są zbyt często stosowane u dzieci z wrodzoną niedrożnością dróg łzowych. Prowadzi to do powstawania lekooporności, dlatego zabieg zgłębnikowania dróg łzowych powinien być wykonany jak najszybciej. Vigamox był dobrze tolerowany i skuteczny po zgłębnikowaniu dróg łzowych u dzieci. Najczęściej oporność na moksyfloksacynę wykazuje gronkowiec koagulazoujemny.

Słowa kluczowe: Moksyfloksacyna, fluorochinolony, zgłębnikowanie dróg łzowych, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT