Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Obraz plamki w optycznej koherentnej tomografii (OCT) w odwarstwieniu siatkówki o różnej etiologii – opis przypadków w obserwacji dwuletniej

dr n. med. Lidia Nawrocka, dr n. med. Erita Filipek,

prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, lek. med. Paweł Banasiak,

dr n. med. Ewa Pieczara, dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie 3 przypadków z jednostronnym odwarstwieniem siatkówki w wyniku: urazu, urazu ze wstrząśnieniem siatkówki oraz w przebiegu zapalenia błony naczyniowej. Wszyscy trzej pacjenci – chłopcy – poddani byli w Klinice zabiegowi opasania twardówki gąbką silikonową z kriopeksją oraz punkcją diatermiczną z drenażem płynu podsiatkówkowego. U wszystkich przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, diagnostykę ultrasonograficzną i ocenę plamki z użyciem OCT.
Badania kontrolne przeprowadzono 3 miesiące po zabiegu operacyjnym i w okresie 2 lat obserwacji. Uzyskane wyniki badania USG (projekcja A+B) potwierdziły przyłożenie odwarstwionej siatkówki u wszystkich pacjentów. Badanie OCT pozwoliło na szczegółową ocenę warstw siatkówki wykazującą obecność niewielkich przestrzeni płynowych pod siatkówką neurosensoryczną w obszarze plamki, co tłumaczy obniżoną ostrość wzroku badanych. Badanie to umożliwiło monitorowanie zmian w okresie obserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem centralnej grubości siatkówki w tworzącym się otworze plamki.

Słowa kluczowe: Odwarstwienie siatkówki, zabieg opasania, plamka, OCT.
Pobierz pdf:
POWRÓT