Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Skuteczność kliniczna terapii obrzęku torbielowatego plamki w nieinfekcyjnych zapaleniach błony naczyniowej

dr n. med. Anna Turno-Kręcicka, dr n. med. Hanna Zając-Pytrus,

lek. med. Karolina Czajor

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była retrospektywna ocena efektywności terapeutycznej steroidów podawanych okołogałkowo w obrzęku torbielowatym plamki, towarzyszącym nieinfekcyjnym zapaleniom błony naczyniowej oraz analiza działań niepożądanych.
Pacjenci i metody: Ocenie poddano 82 oczu leczonych z powodu torbielowatego obrzęku plamki u 49 pacjentów z nieinfekcyjnymi zapaleniami naczyniówki, w tym 72 oczu z zapaleniem części pośredniej błony naczyniowej, 4 oczu z choroidopatią birdshot, 3 oczu z zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego na tle młodzieńczego zapalenia stawów,
3 oczu z zapaleniem tęczówki HLA B27+. Oceniano zmianę w ostrości wzroku i centralną grubość siatkówki w optycznej koherentnej tomografii przed leczeniem, a następnie co miesiąc, przez okres 24 miesięcy.
Wyniki: Poprawę ostrości widzenia stwierdzono w pierwszym i drugim miesiącu w 76 (92,7%) badanych oczach. Po 3 miesiącach od iniekcji grubość siatkówki w plamce wzrosła w 29 oczach (35,4%) z zapaleniem części pośredniej błony naczyniowej i choroidopatią birdshot, co wiązało się z koniecznością powtórnych iniekcji okołogałkowych. W ciągu 24 miesięcy w tej grupie oczu iniekcje okołogałkowe triamcinolonu wykonano średnio 6 razy (3–6 iniekcji).
W 53 oczach (64,6%) obserwowano po jednorazowej iniekcji okołogałkowej trwałą poprawę stanu klinicznego. Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego wzrosła średnio o 8 mmHg w grupie pacjentów leczonych powtórnymi iniekcjami triamcinolonu w 31% przypadków (9 oczu z 29) i w 2 na 3 oczu u pacjentów po
jednorazowej iniekcji triamcinolonu do komory ciała szklistego. Podtorebkowe zmętnienie soczewki wystąpiło w 5 oczach.
Wnioski: Okołogałkowe iniekcje tramcinolonu są skuteczną i bezpieczną metodą leczenia obrzęku plamki w nieinfekcyjnych zapaleniach błony naczyniowej.

Słowa kluczowe: Torbielowaty obrzęk plamki, nieinfekcyjne zapalenia błony naczyniowej, iniekcje okołogałkowe, iniekcje do komory ciała szklistego, triamcinolon.
Pobierz pdf:
POWRÓT