Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena wpływu nawilżających kropli do oczu Hialeye na komfort życia u pacjentów z zespołem suchego oka

dr n. farm. Anna Wiktorowska-Owczarek


Streszczenie
Wstęp:  Dolegliwości towarzyszące zespołowi suchego oka w znacznym stopniu obniżają komfort życia i są powodem coraz częstszych konsultacji okulistycznych. Znaczny postęp cywilizacyjny w dużej mierze przyczynia się do wzrostu występowania zespołu 
chorobowego i skłania do poszukiwania bardziej skutecznych metod profilaktycznych oraz terapeutycznych. 
Środki nawilżające mogą odgrywać ważną rolę w leczeniu zespołu suchego oka. Celem badania była ocena skuteczności nawilżających kropli do oczu zawierających hialuronian sodu – Hialeye w eliminowaniu 
objawów zespołu suchego oka. Badanie miało ponadto na celu określenie czynników stanowiących o dyskomforcie widzenia oraz uznawanych za najbardziej 
uciążliwe dla pacjentów.
Pacjenci i metody: Badanie metodą ankietową 
przeprowadzono na 118 pacjentach z objawami zespo-
łu suchego oka. Pacjenci określali stopień i rodzaj odczuwanych dolegliwości oraz skuteczność terapii kroplami do oczu Hialeye.
Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że 92% 
pacjentów z zespołem suchego oka uskarżała się na 
uczucie „zmęczonych oczu” i piasku pod powiekami,
a za najbardziej uciążliwe uznano właśnie uczucie 
„zmęczonych oczu”. Również 92% pacjentów uznało, 
że ich komfort widzenia poprawił się po zastosowaniu kropli do oczu z hialuronianem sodu (Hialeye).
Wnioski: Nawilżające krople do oczu Hialeye poprawiają komfort widzenia u pacjentów z zespołem suchego oka.

Streszczenie

Wstęp:  Dolegliwości towarzyszące zespołowi suchego oka w znacznym stopniu obniżają komfort życia i są powodem coraz częstszych konsultacji okulistycznych. Znaczny postęp cywilizacyjny w dużej mierze przyczynia się do wzrostu występowania zespołu chorobowego i skłania do poszukiwania bardziej skutecznych metod profilaktycznych oraz terapeutycznych. 

Środki nawilżające mogą odgrywać ważną rolę w leczeniu zespołu suchego oka. Celem badania była ocena skuteczności nawilżających kropli do oczu zawierających hialuronian sodu – Hialeye w eliminowaniu objawów zespołu suchego oka. Badanie miało ponadto na celu określenie czynników stanowiących o dyskomforcie widzenia oraz uznawanych za najbardziej uciążliwe dla pacjentów.

Pacjenci i metody: Badanie metodą ankietową przeprowadzono na 118 pacjentach z objawami zespołu suchego oka. Pacjenci określali stopień i rodzaj odczuwanych dolegliwości oraz skuteczność terapii kroplami do oczu Hialeye.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że 92% pacjentów z zespołem suchego oka uskarżała się na uczucie „zmęczonych oczu” i piasku pod powiekami,a za najbardziej uciążliwe uznano właśnie uczucie „zmęczonych oczu”. Również 92% pacjentów uznało, że ich komfort widzenia poprawił się po zastosowaniu kropli do oczu z hialuronianem sodu (Hialeye).

Wnioski: Nawilżające krople do oczu Hialeye poprawiają komfort widzenia u pacjentów z zespołem suchego oka.


 

Słowa kluczowe: Hialuronian sodu, zespół suchego oka, nawilżające krople do oczu.
Pobierz pdf:
POWRÓT