Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena biometryczna plamki u zdrowych dzieci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (OCT)

dr n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Lidia Nawrocka, lek. med. Paweł Banasiak, lek. med. Piotr Berezowski

dr n. med. erita filipek
1
prof. dr hab. n. med. maria formińska-Kapuścik
1
dr n. med. lidia nawrocka
2
lek. med. paweł Banasiak
2
lek. med. piotr berezowski
2


Streszczenie 
Wstęp: Celem pracy była ocena parametrów biometrycznych plamki u zdrowych dzieci z uwzględnieniem płci w obrazie optycznej koherentnej tomografii 
(OCT).
Pacjenci i metody: Badaniem objęto 44 oczy 
u 30 dzieci w wieku 4,5–15,5 lat (śr. 9,3 ± 2,6). W grupie I było 14 dziewczynek (21 oczu). W grupie II – 16 
chłopców (23 oczy). Oceniano: ostrość wzroku do dali 
i bliży, długość osi gałek ocznych, refrakcję układu 
optycznego oraz grubość plamki na skanie o średnicy 
6 mm z użyciem protokołu Fast Macular Thickness 
Map: w dołeczku (Fmin), w dołku (Fov), oraz objętość 
dołka (Fvol) i plamki (Tvol). 
Wyniki: Ostrość wzroku do dali wynosiła 1,0, do 
bliży – 0,5 D w obu grupach. W grupie I uzyskano 
następujące średnie wartości parametrów: długość osi 
gałek ocznych – 22,5 mm (± 0,4), refrakcja układu 
optycznego – 0,6 Dsph (± 0,6). Średnie wartości okolicy plamkowej wynosiły w tej grupie: Fmin – 162 
μm (± 24), Fov – 186 μm (± 21), Fvol – 0,15 mm³ 
(± 0,02), Tvol – 6,59 mm³ (± 0,4). W grupie II wykazano: długość osi gałek ocznych – 22,6 mm (± 0,7), 
refrakcja układu optycznego – 0,4 Dsph (± 0,7). Średnie wartości okolicy plamkowej wynosiły: Fmin – 
159 μm (± 23), Fov – 189 μm (± 20), Fvol – 0,15 mm³ 
(± 0,01), Tvol – 6,64 mm³ (± 0,3). Analiza statystyczna 
nie wykazała istotnych różnic w średnich wartościach 
badanych parametrów pomiędzy grupą dziewczynek 
i chłopców.
Wnioski: Badanie OCT pozwala na obrazowanie 
plamki u dzieci. Płeć dzieci nie wpływa na parametry 
biometryczne plamki.

Streszczenie 

Wstęp: Celem pracy była ocena parametrów biometrycznych plamki u zdrowych dzieci z uwzględnieniem płci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (OCT).

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 44 oczy u 30 dzieci w wieku 4,5–15,5 lat (śr. 9,3 ± 2,6). W grupie I było 14 dziewczynek (21 oczu). W grupie II – 16  chłopców (23 oczy). Oceniano: ostrość wzroku do dali i bliży, długość osi gałek ocznych, refrakcję układu optycznego oraz grubość plamki na skanie o średnicy 6 mm z użyciem protokołu Fast Macular Thickness Map: w dołeczku (Fmin), w dołku (Fov), oraz objętość dołka (Fvol) i plamki (Tvol). 

Wyniki: Ostrość wzroku do dali wynosiła 1,0, do bliży – 0,5 D w obu grupach. W grupie I uzyskano następujące średnie wartości parametrów: długość osi gałek ocznych – 22,5 mm (± 0,4), refrakcja układu optycznego – 0,6 Dsph (± 0,6). Średnie wartości okolicy plamkowej wynosiły w tej grupie: Fmin – 162 μm (± 24), Fov – 186 μm (± 21), Fvol – 0,15 mm³ (± 0,02), Tvol – 6,59 mm³ (± 0,4). W grupie II wykazano: długość osi gałek ocznych – 22,6 mm (± 0,7), refrakcja układu optycznego – 0,4 Dsph (± 0,7). Średnie wartości okolicy plamkowej wynosiły: Fmin – 159 μm (± 23), Fov – 189 μm (± 20), Fvol – 0,15 mm³ (± 0,01), Tvol – 6,64 mm³ (± 0,3). Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w średnich wartościach badanych parametrów pomiędzy grupą dziewczynek i chłopców.

Wnioski: Badanie OCT pozwala na obrazowanie plamki u dzieci. Płeć dzieci nie wpływa na parametry biometryczne plamki.


 

Słowa kluczowe: Dzieci, optyczna koherentna tomografia (OCT), plamka
Pobierz pdf:
POWRÓT