Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena biometryczna przedniego odcinka gałki ocznej u zdrowych dzieci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (AS-OCT)

dr n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. n. med. maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Lidia Nawrocka, dr n. med. Ewa Pieczara, dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska

dr n. med. erita Filipek¹
prof. dr hab. n. med. maria formińska-kapuścik¹
dr n. med. lidia nawrocka²
dr n. med. ewa pieczara²
dr n. med. bogumiła wójcik-niklewska²


Streszczenie 
Wstęp: Ocena parametrów biometrycznych przedniego odcinka u zdrowych dzieci z uwzględnieniem płci 
w obrazie optycznej koherentnej tomografii (AS-OCT).
Pacjenci i metody: Badaniem objęto 44 oczy 
u 30 dzieci w wieku 4,5–15,5 lat (śr. 9,3 ± 2,6). 
W grupie I było 14 dziewczynek (21 oczu, śr. wieku 
8,8 ± 1,6); w grupie II – 16 chłopców (23 oczy, śr. wieku 9,7 ± 3,2). Oceniano: długość osi gałek ocznych, 
refrakcję układu optycznego, grubość rogówki, głę-
bokość komory przedniej, odległość kąt-kąt, wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego. Badania wykonano przy użyciu aparatu AS-OCT Visante 1000 (Carl 
Zeiss). Wyniki poddano analizie statystycznej przy założonym 
poziomie istotności α = 0,05. 
Wyniki: Uzyskano następujące średnie warto-
ści parametrów w grupie I: długość osi gałek ocznych – 
22,5 mm (± 0,4), refrakcja układu optycznego – 0,6 
Dsph (± 0,6), grubość rogówki – 535 µm (± 29), głę-
bokość komory przedniej – 2,97 mm (± 0,1), odległość 
kąt-kąt – 12,34 mm (± 0,37), wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego w pozycji nosowej – 29,7° (± 5,9), 
w skroniowej – 29,2° (± 5,4). W grupie II wykazano: 
długość osi gałek ocznych – 22,6 mm (± 0,7), refrakcja układu optycznego – 0,4 Dsph (± 0,7), grubość rogówki – 552 µm (± 30), głębokość komory przedniej – 
3,09 mm (± 0,3), odległość kąt-kąt – 12,62 mm 
(± 0,39), wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego 
w pozycji nosowej – 30,2° (± 7,5), w skroniowej – 30,0° 
(± 7,7). Analiza statystyczna wykazała znamiennie większą szerokość komory przedniej u chłopców niż u dziewczynek. Wielkości średnie pozostałych parametrów 
nie wykazywały istotnych różnic pomiędzy grupami.
Wnioski: Badanie AS-OCT Visante pozwala na 
obrazowanie przedniego segmentu u dzieci. Wyniki 
uzyskane u chłopców wymagają dalszej obserwacji.

Streszczenie 

Wstęp: Ocena parametrów biometrycznych przedniego odcinka u zdrowych dzieci z uwzględnieniem płci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (AS-OCT).

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 44 oczy u 30 dzieci w wieku 4,5–15,5 lat (śr. 9,3 ± 2,6). W grupie I było 14 dziewczynek (21 oczu, śr. wieku 8,8 ± 1,6); w grupie II – 16 chłopców (23 oczy, śr. wieku 9,7 ± 3,2). Oceniano: długość osi gałek ocznych, refrakcję układu optycznego, grubość rogówki, głębokość komory przedniej, odległość kąt-kąt, wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego. Badania wykonano przy użyciu aparatu AS-OCT Visante 1000 (Carl  Zeiss). Wyniki poddano analizie statystycznej przy założonym poziomie istotności α = 0,05. 

Wyniki: Uzyskano następujące średnie wartości parametrów w grupie I: długość osi gałek ocznych – 22,5 mm (± 0,4), refrakcja układu optycznego – 0,6 Dsph (± 0,6), grubość rogówki – 535 µm (± 29), głębokość komory przedniej – 2,97 mm (± 0,1), odległość kąt-kąt – 12,34 mm (± 0,37), wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego w pozycji nosowej – 29,7° (± 5,9), w skroniowej – 29,2° (± 5,4). W grupie II wykazano: długość osi gałek ocznych – 22,6 mm (± 0,7), refrakcja układu optycznego – 0,4 Dsph (± 0,7), grubość rogówki – 552 µm (± 30), głębokość komory przedniej – 3,09 mm (± 0,3), odległość kąt-kąt – 12,62 mm (± 0,39), wielkość kąta rogówkowo-tęczówkowego w pozycji nosowej – 30,2° (± 7,5), w skroniowej – 30,0° (± 7,7). Analiza statystyczna wykazała znamiennie większą szerokość komory przedniej u chłopców niż u dziewczynek. Wielkości średnie pozostałych parametrów nie wykazywały istotnych różnic pomiędzy grupami.

Wnioski: Badanie AS-OCT Visante pozwala na obrazowanie przedniego segmentu u dzieci. Wyniki uzyskane u chłopców wymagają dalszej obserwacji.


 

Słowa kluczowe: Dzieci, optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka (AS-OCT), biometria przedniego odcinka.
Pobierz pdf:
POWRÓT