Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Trudności diagnostyczne pilomatrixoma – opis przypadku

lek. med. Patrycja Wycisło-Gawron, 

dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek¹
,
²


Streszczenie
Pilomatrixoma (nabłoniak wapniejący Malherbe’a)
jest rzadkim łagodnym nowotworem skóry, wywodzącym się z komórek macierzy włosa. Większość guzów jest rozpoznawana w pierwszych dwóch dekadach 
życia. Drugi szczyt występowania jest notowany pomiędzy 50. a 65. rokiem życia. Spotykany jest częściej 
u kobiet. Najczęstszą lokalizacją guza jest skóra lub 
niekiedy tkanka podskórna głowy i szyi, rzadziej pleców i kończyn. Charakterystycznymi cechami klinicznymi pilomatrixoma są: powolny wzrost, twarda konsystencja, niebolesność, przesuwalność w stosunku do 
skóry i podłoża oraz średnica od 5 do 30 mm. Skóra 
pokrywająca guzek jest prawidłowa lub niebieskawo 
przebarwiona.
Guzek zazwyczaj rośnie pojedynczo, zmiany wieloogniskowe są rzadkie. W niektórych przypadkach nowotwór ten może współwystępować z dystrofią miotoniczną Steinera, dystrofią miotoniczną w przebiegu 
AIDS, zespołem Gardnera, Turnera, Rubinsteina-Taybiego lub sarkoidozą. W diagnostyce różnicowej nale-
ży ująć: torbiel naskórkową, torbiel dermoidalną, guza 
z komórek olbrzymich, kostniejącego krwiaka pourazowego oraz odczyn wokół ciała obcego. Leczeniem 
z wyboru jest chirurgiczne wycięcie całej zmiany z niewielkim marginesem zdrowej skóry.
20-letni mężczyzna został przyjęty do naszego szpitala z powodu małego guzka powieki dolnej oka prawego. W przeprowadzonym badaniu guzek był sprężysty, niebolesny, okrągły, dobrze ograniczony i pokryty 
niezmienioną skórą. Guzek został całkowicie wycięty 
z marginesem zdrowej skóry i przesłany do badania histopatologicznego. Zmiana w badaniu histopatologicznym została zdiagnozowana jako pilomatrixoma.

Streszczenie

Pilomatrixoma (nabłoniak wapniejący Malherbe’a)jest rzadkim łagodnym nowotworem skóry, wywodzącym się z komórek macierzy włosa. Większość guzów jest rozpoznawana w pierwszych dwóch dekadach życia. Drugi szczyt występowania jest notowany pomiędzy 50. a 65. rokiem życia. Spotykany jest częściej niekiedy tkanka podskórna głowy i szyi, rzadziej pleców i kończyn. Charakterystycznymi cechami klinicznymi pilomatrixoma są: powolny wzrost, twarda konsystencja, niebolesność, przesuwalność w stosunku do skóry i podłoża oraz średnica od 5 do 30 mm. Skóra pokrywająca guzek jest prawidłowa lub niebieskawo przebarwiona.

Guzek zazwyczaj rośnie pojedynczo, zmiany wieloogniskowe są rzadkie. W niektórych przypadkach nowotwór ten może współwystępować z dystrofią miotoniczną Steinera, dystrofią miotoniczną w przebiegu AIDS, zespołem Gardnera, Turnera, Rubinsteina-Taybiego lub sarkoidozą. W diagnostyce różnicowej nale-ży ująć: torbiel naskórkową, torbiel dermoidalną, guza z komórek olbrzymich, kostniejącego krwiaka pourazowego oraz odczyn wokół ciała obcego. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne wycięcie całej zmiany z niewielkim marginesem zdrowej skóry.20-letni mężczyzna został przyjęty do naszego szpitala z powodu małego guzka powieki dolnej oka prawego. W przeprowadzonym badaniu guzek był sprężysty, niebolesny, okrągły, dobrze ograniczony i pokryty niezmienioną skórą. Guzek został całkowicie wycięty z marginesem zdrowej skóry i przesłany do badania histopatologicznego. Zmiana w badaniu histopatologicznym została zdiagnozowana jako pilomatrixoma.


 

Słowa kluczowe: Nabłoniak wapniejący Malherbe’a, łagodny nowotwór skóry, komórki macierzy włosa, niebieskie przebarwienie skóry, badanie histopatologiczne.
Pobierz pdf:
POWRÓT